Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, Důležité

Informace k provozu školy od 17.5.2021

Vážení rodiče, milí žáci a studenti,

od 17.5.2021 se k prezenční výuce vrací všichni žáci 1. i 2. stupně základní školy v běžném režimu, bez střídání, podle řádného rozvrhu tak, jak jsme zahajovali letošní školní rok v září.

Od 7.6.2021 se prezenčně k docházce připojí i naši středoškoláci, kteří v době od 24.5. do 4.6. absolvují souvislou praxi. 

Stále platí zpřísněná protiepidemická a hygienická opatření, která ve škole realizujeme:

 • pobyt v budově se zakrytými ústy a nosem respirátorem nebo rouškou.
 • zvýšená hygiena, dezinfekce rukou při vstupu do budovy
 • zajištění minimalizace styku jednotlivých stupňů (úprava nástupu na vyučování, eliminace velkého počtu žáků v šatnách, úprava rozvrhu učeben)
 • omezení pohybu žáků po škole během vyučování (střídání učeben, režim přestávek)
 • regulace nástupu tříd na obědy do školní jídelny
 • oddělení aktivit cizích subjektů v budově školy
 • zabezpečení dostatečného množství dezinfekčních prostředků a prostředků pro hygienu žáků včetně bezdotykových stojanů s dezinfekcí v prostoru šaten a jídelny
 • zajištění stálého větrání školních prostor (šatny, učebny, chodby)
 • zajištění průběžného úklidu a dezinfikování povrchů v průběhu celého dne

K organizaci vyučování

 • výuka podle platného rozvrhu včetně odpoledního vyučování
 • pokud je to vhodné, z hlediska činností a počasí, učíme venku
 • při výuce není třeba zajistit homogenitu tříd – žáci se dělí na skupiny na výuku jazyků, komunikační a mediální výchovu, TV a další předměty podle rozvrhu
 • při výuce hudební výchovy nezpíváme, plníme další vzdělávací cíle v souladu se ŠVP
 • při tělesné výchově sportujeme venku a v souladu s doporučeními MŠMT
 • ve 3. ročníku je místo plavání zařazena 2. hodina tělesné výchovy
 • začíná opět výuka nepovinného předmětu náboženství pro přihlášené žáky
 • může být zahájena činnost kroužků, které nejsou organizovány školou, školní kroužky již v letošním školním roce nebudou
   

Výuka na střední škole – přehled

 • 17. 5. 2021 náhradní termín PMZ
 • 17. – 21. 5. 2021 distanční výuka 1. – 3. ročníků
 • 24. – 26. 5. 2021 didaktické testy MZ
 • 1. – 4.6. 2021 ústní část MZ
 • 7.6.2021 zahájení prezenční výuky 1. – 3. ročníků

Vstup do školy

Žáci 1. stupně přicházejí do školní budovy v 7. 30 hlavním vchodem, odkládají si v šatních skříňkách.

Žáci 2. stupně přicházejí do budovy hlavním vchodem v 7.45, šatny skříňky nepoužívají.

Studenti střední školy (od 7.6.) - příchod do školy hlavním chodem, dle řádného rozvrhu (cca 8.40), žáci nepoužívají šatny.

Testování

Žáci se testují 1x týdně (v pondělí) s vyučujícím 1. vyučovací hodiny, případně 1. den nástupu do školy v recepci v šatně.

(Podrobnější informace k testování najdete v informaci k provozu školy od 3.5.

Stravování

Všichni žáci jsou automaticky od 17.5. přihlášeni ke stravování (podmínkou je uhrazené stravné). V případě, že nemáte o stravování zájem, je nutné si obědy odhlásit do 14.5. u vedoucí školní jídelny. 


Škola je vázána předpisy MZ ČR a MŠMT a musí dodržovat aktuálně platná opatření. Jen tak můžeme zajistit vzdělávání žáků v bezpečném prostředí a v souladu s platnou legislativou.

Děkujeme Vám proto za spolupráci, podporu a pochopení

Vedení školy


Vydáno: 12.5.2021 17:14 | 
Přečteno: 459x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent