Kategorie: K zápisu

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – AKTUÁLNĚ

Vzhledem k současným mimořádným opatřením rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o změně organizace zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.

 

Organizace zápisu

 

Kritéria

děti budou do MŠ přijímány na základě následujících kritérií:

 • trvalé bydliště dítěte; u cizinců místo pobytu
 • věk dítěte

Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2020 pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Termín zápisu 

v zákonem stanovené lhůtě od 2. 5. do 16. 5. 2020 (do 18.00 hod.)

 

Zápis

 • proběhne bez osobní přítomnosti dítěte a nejlépe bez osobní přítomnosti zákonných zástupců ve škole, žádost o přijetí s přílohami je možné doručit následujícími způsoby:
 • do datové schránky školy (ID: cqi5sp3)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na: skola@ksidlisti.cz
 • poštou
 • osobním podáním – vhozením do schránky u vchodu do Školy Kavčí hory (hlavní vchod z ulice K Sídlišti)

Podrobnější informace získáte emailem na adrese mskaplicka@ksidlisti.cz nebo u vedoucí učitelky mateřské školy paní Veselské739 006 463.

 

Žádost o přijetí (přihláška) 

Přihláška ke stažení

přílohy přihlášky:

Příloha 1- Vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti k předškolnímu vzdělávání

nebo

Příloha 2 - Čestné prohlášení zákonného zástupce o zdravotní způsobilosti k předškolnímu vzdělávání

+  kopie očkovacího průkazu

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Výsledky přijímacího řízení 

budou k zveřejněny 29. 5. 2020 na webových stránkách mateřské školy www.ksidlisti.cz v sekci mateřská škola.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ

 • ředitelka školy rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení podle § 34 školského zákona 
 • zákonní zástupci žadatele mají právo seznámit se s podklady rozhodnutí (§ 36 správního řádu) před vydáním rozhodnutí a nahlížet do správního spisu podle § 38 správního řádu; o nahlížení se vyhotoví protokol (po předchozí domluvě)
 • správní rozhodnutí o nepřijetí žadatele se doručuje do vlastních rukou zákonného zástupce
 • správní rozhodnutí odesílá MŠ přednostně do datové schránky zákonného zástupce (pozor – ne do firemní datové schránky, protože zástupcem dítěte je fyzická osoba - zákonný zástupce, ne společnost)
 • podklady pro odvolací řízení proti rozhodnutí o ne/přijetí do MŠ ředitelka odesílá odvolacímu orgánu do 30 dnů ode dne přijetí prvního odvolání  

 

Informace k individuálnímu vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
 • Mateřská škola - Kaplická

 • Kaplická 841
 • 140 00  Praha 4
 •  
 • E-mail:
 •   mskaplicka@ksidlisti.cz
 • Tel:
 •   +420 241 090 270
 • Školní jídelna:
 •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS