Kategorie: Myšky

Myšky - duben 2017

Měsíc březen jsme započali tématem „Jaro na zahradě, v trávě“ - zopakovali jsme si tedy nejen jarní květiny a naučili se i s herbářem nové. Ověřili jsme si, že dokážeme jaro popsat jeho typickými znaky a naučili se i novou básničku „Sedmikráska“. 7. 3. jsme poznali, že „Není klíček jako klíček“ – nechali jsme klíčit čočku, fazolky, hrách a pšenici. Spojili jsme to se zábavnou soutěží, která spočívala v rozdělení do 4 družstev, jež se pravidelně staraly o svěřenou klíčící plodinu, no a kterému družstvu dříve vyklíčila, to vyhrálo. Nakonec vyhrálo družstvo s čočkou na celé čáře. Se sílícím sluníčkem jsme se naučili tématicky jógový pozdrav Slunci. V jarních dnech jsme co nejvíce využívali zahrady a procházek ke zkoumání a pozorování probouzející se a rašící přírody. Také jsme pilně pracovali na naší bylinkové zahrádce, kam jsme mimo jiné také umístili své soutěžní výpěstky. Tvořili jsme také překvapení pro maminky k mezinárodnímu dni žen v podobě papírové růžičky. O jarních prázdninách jsme si všichni z vyprávění užili přicházejícího jara do sytosti. Po jejich skončení jsme si horlivě vyprávěli své zážitky a hned v pondělí 21. 3. si mohli předškoláci zkusit, jak na tom jsou s finanční gramotností. Následující den – 22. 3. byl ve znamení dne vody. Pili jsme tedy pouze čistou vodu, nanjevýše neslazený čaj a cukr jako takový jsme z jídelníčku vyřadili pro tento den úplně. Seznámili jsme se s důležitostí nejen pitné vody pro člověka ale i pro přírodu jako takovou. V práci na svém zdraví jsme pokračovali i nadále. 23. 3. byl projektový den „Přeleť, přeskoč, nepodlez“. Otestovali jsme si svou fyzickou zdatnost při překážkové dráze a ve sledu několika pohybových her. S koncem měsíce se věnujeme intenzivněji přípravě předškoláků na jejich blížící se zápis do školy. Žijeme teď tématem „K čemu jsou pelíšky a hnízda“, kdy se dozvídáme zajímavosti o domácích zvířatech, volně žijících ptácích a tvoříme a hrajeme si v duchu tohoto dětmi velmi oblíbeného bloku. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že jsme byli nadšení z návštěvy „Pohádkové babičky“, a jejího vyprávění před odpočinkem, která k nám teď bude pravidelně docházet.

Duben začneme jak již jsme zmínili cílenou přípravou předškoláků k zápisu do ZŠ oficiálním podtématem „Půjdu k zápisu“. 4. 4. se budeme těšit na hvězdárnu, která k nám do školky zavítá se svým miniplanetáriem. Tento týden nás čeká další akce s názvem „Den zdraví“, kdy budeme opět zcela bez cukru a budeme se věnovat zdravému životnímu stylu jako takovému. Čekají na nás jak soutěže, tak i zajímavá povídání. Čas utíká rychle a my se začneme pomalu ale jistě zabývat přípravami na svátky jara – Velikonoce a to nejen tvorbou velikonočních ozdob a zpěvem koled ale i oslavami tradic a zvyků. Budeme hovořit o tom, jak slaví Velikonoce v jiných zemích a budeme se také spolupodílet na výzdobě třídy. Den Země letos připadá na sobotu 22. 4., ale my ve školce jej oslavíme již v pátek 21. 4. Dětmi oblíbený čarodejnický rej si užijeme 27. 4., kdy se můžeme převléci do kostýmů a zasoutěžit si. Na samém konci měsíce se budeme fotografovat a to 26. – 27. 4.. Současně v tuto dobu 24. – 28. 4. bude probíhat ŠvP pro předškoláky. Pro tyto děti proběhne společné fotografování 15. 5..

Naučíme se novou pohybovou hru:

NA OVEČKY A VLKA
Děti – ovečky stojí na jedné straně za vyznačenou čarou.
Dítě nebo učitelka stojí proti nim – ovčí máma. Vlk stojí stranou.
Maminka říká: „Ovečky, ovečky, pojďte domů“.
Ovečky odpovídají: „Nepůjdeme“.
Maminka: „Proč?“
Ovečky: „Pro vlka“
Maminka: „Kde je vlk?“.
Ovečky: „Číhá na nás.“
Maminka říká: „Ovečky, ovečky, nebojte se!“.
Nato se ovečky rozběhnou k mamince a zároveň vyběhne vlk a ovečky chytá. Hru můžeme opakovat tak dlouho, dokud nejsou všechny ovečky chyceny. Poslední chycená ovečka se stává vlkem. Ovečky i vlk musí stát za vyznačenou čarou.

Písničku:

KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO PRVNÍ LÉTO

Když jsem já sloužil to první léto,
vysloužil jsem si kuřátko za to.
A to kuře krákoře běhá po dvoře,
má panenka pláče doma v komoře.

Když jsem já sloužil to druhé léto,
vysloužil jsem si kachničku za to.
A ta kačka bláto tlačka
a to kuře krákoře běhá po dvoře,
má panenka pláče doma v komoře.

.. husičku ...A ta husa chodí bosa, ...

.. vepříka ...A ten vepř jako pepř, ...

.. telátko ...A to tele hubou mele, ...

.. kravičku ...A ta kráva mléko dává, ...

.. volečka ...A ten vůl jako kůl, ...

.. botičky ...A ty boty do roboty, ...

Když jsem já sloužil poslední léto,
vysloužil jsem si děvčátko za to.

A ty boty ...
má panenka skáče se mnou v komoře.


Básničky:

SLUNÍČKO

Volám tě sluníčko volám,
volám tě k vysokým horám.
Volám tě sluníčko, kde jsi,
vyjdi zas nad černé lesy.

 

SLEPIČKA BĚHÁ

Slepička běhá po dvoře,
vajíčko se kutálí v komoře,
slepička kdák! Vajíčko křáp!
Máte mi ho panímámo dát.print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS