Kategorie: Myšky

Myšky - květen 2018

Začátkem měsíce dubna nás čekalo sázení cibulovin do ozdobných květináčů a záhonu, které si děti přinesly do MŠ. Za tyto kytičky moc děkujeme.11. 4. se u nás konal primárně preventivní program  - Policie hl. m.Prahy, který nám přiblížil práci policistů. Hravou formou dětem vysvětlovali, co obnáší práce policisty, jak správně máme  chodit po chodníku a přecházet silnici, co znamenají barvy na semaforu atd. Děti byly seznámeny také s jejich uniformou. Velký dojem na děti udělal obušek, pouta , vysílačka. 12. 4. v rámci projektového dne ,,Vstávej, semínko ,holala“ jsme si na třídě do talířku, na vatu, zaseli semínka hrášku a netrpělivě čekali na první klíčky. Děti si poslechly  pohádku:  Jak Křemílek s Vochomůrkou zasadili semínko, zazpívaly si písničku. Ze všeho nejvíce je  zaujalo samostatné rosení semínek. Také nás navštívili studentky ze SOŠS Kavčí hory, které měly pro děti připravený program s jarní tématikou. 23. 4. v rámci dopolední akce ,,Můj přítel kniha“, si některé děti do školky přinesly svou oblíbenou knihu, kterou jsme si prohlédli a přečetli  z ní krátký úryvek. Také jsme se seznámili s tím, jak listovat a zacházet s knihou. Děti si nakonec přeložením papíru napůl  vytvořily vlastní knihu a vymyslely jí vlastní název. To se jim moc líbilo. 27. 4. v pátek nás čekal ,,Čarodějnický rej“ děti přišly do školky převlečené za čarodějnice, čaroděje a moc jim to slušelo. V rámci této akce jsme si také společně zasoutěžili o poklad na zahradě. Moc děkujeme rodičům za dobrůtky pro naše myšky. V tomto měsíci jsme již nepřivítali žádné nové děti (kapacita třídy je již zcela naplněna), ale zato jsme mohli přivítat novou paní učitelku Janičku, která se na nás už moc těšila. Janičce jsme ukázali co všechno už dovedeme a seznámili jí s našimi pravidly třídy. Jako každý měsíc nechyběly také výtvarné a pracovní činnosti, básničky, písničky a pohybové hry.

 

Co nás čeká v květnu :

V tomto měsíci nás čeká další nový tematický celek: Vím kam patřím. Podtémata tohoto celku jsou: „Moje rodinaˮ- v rámci tohoto podtématu si budeme povídat o rodině, jejích členech a vzájemných rodinných vztazích. Děti si do školky mohou na ukázku přinést své rodinné fotografie. Další podtéma nese název: „Tady jsem domaˮ. V rámci tohoto podtématu si upevníme znalosti o účelu jednotlivých místností v bytě (domě). Děti si do MŠ budou moci přinést svou oblíbenou hračku z domova. Posledním podtéma pak zní: „Praha, město kde žijiˮ. S dětmi v rámci tohoto podtématu budeme porovnávat město a vesnici. Povídat si o Praze a její  stručné historii, památkách a kultuře. Děti si budou moci na ukázku přinést obrázky, fotky či pohledy hlavního města Prahy.

 

Dále nás čeká:

3.5. Oslava dne Slunce - ,,Volám tě sluníčko, volám“

4.5. Dějiny v nás- dětskou formou si budeme povídat o historických událostech, které se váží ke květnovým svátkům.

16.5. Nás čeká Levandulový den a oslava svátku maminek. Děti si pro maminky přichystají krátkou básničku a předají vyrobený dáreček.

17.5. Akce s názvem: Mluvíme mravenčí řečí- budeme si povídat o životě hmyzu a pozorovat jej na školní zahradě pomocí lupy.

21.-22.5. Nás čeká tradiční fotografování tříd.

Od 14. do 25. května nás opět, v rámci praxe, navštíví studentky z přilehlé střední školy.

 

Básnička:

Co ta očka vidí

Co ta očka vidí,

vidí, vidí lidi.

Tátu, mámu, holčičku,

kluka, dědu, babičku.

Spolu bydlí v domečku,

na zeleném kopečku.

 

Písnička:

Šel zahradník do zahrady

Šel zahradník do zahrady

s motykou, s motykou,

vykopal tam rozmarýnu

velikou, velikou.

 

Nebyla to rozmarýna,

byl to křen, byl to křen,

vyhodil ho zahradníček

z okna ven, z okna ven.

 

Pohybové hry:

,,Na barevné domečky“

,,Všechno jezdí co kola má“

 

                                                                                                                      Vaše paní učitelky          

                                                                                                                       Jana a Mirka

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS