Kategorie: Prázdninový provoz

Informace k prázdninovému provozu v období 3. 8. - 21. 8. 2020

Prázdninový provoz - informace MČ P4

Směrnice - prázdninová mateřská školka

Přihláška ke stažení - prázdninový provoz srpen

Příloha č. 2 k přihlášce - čestné prohlášení

Informace k prázdninovému provozu v období od 3. 8. 2020 do 21. 8. 2020, ochraně zdraví a provozu mateřské školy

Dopravní spojení: stanice metra Pankrác, autobus č. 188 - zastávka Kavčí hory

autobus č. 118 -  zastávka Na Strži

autobus č. 193 – zastávka Sídliště Pankrác

autobus č. 134 – zastávka Milevská

Kontaktní osoba: Vilma Veselská

Mobil:                 739 006 463

Email:                   v.veselska@ksidlisti.cz

 

Podmínky docházky:

Dítě bude docházet do prázdninové mateřské školy na základě písemné přihlášky, kterou zákonný zástupce do 23. 6. 2020 doručí do datové schránky školy (ID: cqi5sp3), e-mailem na: skola@ksidlisti.cz, poštou, osobním podáním – vhozením do schránky u vchodu do Školy Kavčí hory (hlavní vchod z ulice K Sídlišti, vchod do ZŠ), nebo osobním podáním - 23. 6. 2020 v místě mateřské školy v kanceláři vedoucí učitelky od 13.00 do 17.00 současně s úhradou stravného a školného v hotovosti. 

Přihlášku k vyplnění obdrží zákonný zástupce, který vyjádřil svůj zájem o prázdninový provoz do 25. 5. 2020 ve své kmenové mateřské škole.

Podle aktuálních právních předpisů bude probíhat prázdninová mateřská škola v souladu s doporučením MŠMT  – Metodika k otevírání škol.

V souvislosti s uvolňováním hygienických předpisů se však pravidla vydaná MŠMT v souvislosti s onemocněním COVID-19 mohou do termínu začátku prázdninového provozu v MŠ měnit. Následně Vás pak o této změně budeme informovat.

 

Čestné prohlášení:

 Při prvním vstupu do mateřské školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, které obsahuje:

-          písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

-          písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – ne starší 24hod (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, vyrážka apod.), viz příloha.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do mateřské školy vstoupit.

Do mateřské školy může docházet jen dítě, které nejeví známky jakékoliv nemoci. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonný zástupce je povinen si jej neprodleně vyzvednout. O podezření na onemocnění COVID-19 škola informuje hygienickou stanici. V případě prokázání onemocnění bude účastníkům vzdělávání nařízena karanténa.

 

Organizace provozu:

Přihlášené děti budou rozděleni do jednotlivých oddělení. Nejvyšší počet dětí ve skupině je 28.  O obsazení skupin rozhoduje ředitelka školy tak, aby byl co nejlépe zajištěn dohled nad dětmi za dodržení potřebných hygienických podmínek. Stravování bude pro tyto děti zajištěno. Složení skupin je neměnné. Ranní a odpolední slučování dětí je možné. Vzdělávací aktivity budou probíhat s ohledem na věkové složení skupin v návaznosti na Školní vzdělávací program a stanovený režim dne. Většina aktivit bude organizována na školní zahradě.

Provozní doba mateřské školy bude stanovena od 7.00 do 16.45 hodin.

Příchod dítěte do MŠ                                    7.00 hod. -    8 : 45 hod.

Vyzvedávání dítěte z MŠ po obědě:              12:20 hod. -  12 :45 hod.

Odpolední vyzvedávání:                               14:30 hod. -  16 : 45 hod.

 

Omlouvání nepřítomnosti:

Omlouvání dětí z docházky SMS zprávou do 8.00 hod (kontakt na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd).

Informace ke stravování:

Odhlášky obědů jsou přijímány denně do 8:00 hod SMS zprávou (kontakt na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd).

Je-li odhlášena strava až v den jejího výdeje, lze si oběd vyzvednout do přinesených nádob v době výdeje (od 11.20 do 11.30 hod z rampy provozního pavilonu MŠ)

Informace ohledně stravy poskytne vedoucí školní jídelny – skolnijidelna@ksidlisti.cz

 

Informace k platbám:

 

Na základě přijaté přihlášky Vám obratem přijdou podklady k platbě (číslo účtu a variabilní symbol. Je nutné vždy uvést jméno dítěte!) V případě osobního podání přihlášky 23. 6. se školné i stravné hradí hotově na místě. 

 

Postup školy v případě nevyzvednutí dítěte po provozní době prázdninové mateřské školky:

Učitelky se snaží kontaktovat zákonné zástupce všemi dostupnými prostředky. Pokud se to nepodaří, věc oznámí místně příslušnému oddělení Policie ČR, které následně řeší situaci s orgánem oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městské části Prahy 4. Opakované pozdní vyzvednutí z prázdninové školky při Škole Kavčí hory může být důvodem k vyloučení z prázdninové docházky.

 

 

 

 

 

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS