Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/mskp/k-zapisu/povinna-dochazka-do-ms-pred-vstupem-do-zs  •  Vydáno: 4.1.2018 16:04  •  Autor: Jitka Bulaková

Povinná docházka do MŠ před vstupem do ZŠ

Článek zveřejněn:

 

Žádáme rodiče dětí:

V případě, že vaše dítě, které má trvalý pobyt na území MČ Praha 4 a tudíž spádově patří do některé z mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4, bude přihlášeno v předškolním zařízení jiného zřizovatele (soukromá MŠ, církevní MŠ, MŠ zřízená jinou obcí), sdělte tuto informaci na Odbor školství, prevence a rodinné politiky Úřadu MČ Praha 4 na e-mail: ivona.herinkova@praha4.cz.  

Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46  Praha 4