Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/mskp/terminy-akci/krtci-unor-2023  •  Vydáno: 28.2.2023 13:45  •  Autor: Hana Řeháčková

Krtci - únor 2023

 

 

Vážení rodiče, milé děti.

 

V měsíci únoru získáváme praktické zkušenosti o různých podobách světa, seznamujeme se s působením lidské činnosti na prostředí a zjišťujeme, že člověk může prostředí svým působením zlepšovat i naopak. Zamysleli jsme se nad tím, čím bychom chtěli být až vyrosteme. Vysvětlujeme si, proč se střídá roční období, poznáváme tajemství Vesmíru a vysvětlujeme si základní poznatky o planetách sluneční soustavy, Slunci a hvězdách. Učíme se orientovat v čase, pojmenovávat činnosti, které jsou spojeny s určitou denní dobou (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer).

 

Využíváme tvořivé postupy při různorodých aktivitách, rozvíjíme fantazii a představivost. Upevňujeme výslovnost a vyjadřovací schopnosti. Vytváříme základy pro zpracování informací. Rozvíjíme interaktivní a komunikativní dovednosti, zaměřujeme se na vzájemnou spolupráci při skupinových činnostech. Vytváříme povědomí o mezilidských vztazích, osvojujeme si pojmy o sounáležitosti s ostatním světem, s živou i neživou přírodou a planetou Zemi.

 

Během února jsme se věnovali integrovanému bloku „Objevujeme svět kolem nás“ a podtématům „Každý něco dělá, Co děláme celý rok a celý den a Země a vesmír.“

 

V únoru proběhl pro děti z MŠ každoroční „Karneval“. Děti si celé dopoledne moc užily, měly připravené krásné kostýmy.

 

Fotografie za měsíc únor najdete zde: https://mskp.rajce.idnes.cz/  

Přihlašovací údaje (jméno a heslo) Vám byly sděleny na třídní schůzce, příp. je zjistíte v naší třídě.

 

Co už umíme:

 

Písnička: Naše Země kulatá je

 

Naše Země kulatá je

říká se to,

po nebi se koulí světem

celé léto.

Pozor,ať se nesrazíš 

s tou hvězdičkou v dáli,

to bychom se o tebe vskutku báli.

 

Chtěl bych jednou,

třeba někdy takhle k ránu,

nasednout do velikého eroplánu,

nasednout do rakety,

podívat se z výše,

je-li Země kulatá,

jak se píše.

 

 

 

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem Vaše třídní paní učitelky,

 

Vilma Veselská a Helena Petrová