Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/mskp/terminy-akci/krtci-duben-2024  •  Vydáno: 30.4.2024 19:11  •  Autor: Hana Řeháčková

Krtci - duben 2024

 

 

Vážení rodiče, milé děti.

 

V měsíci dubnu pozorujeme změny v přírodě a vnímáme sílu jarního sluníčka. Umíme charakterizovat hlavní znaky jara, seznamujeme se s jarními květinami, sledujeme keře a stromy na školní zahradě i v okolí MŠ. Poznáváme zvířata a jejich mláďata, ptáky přilétající z teplých krajin. Rozvíjíme hudební hry a dramatické činnosti, posilujeme radosti z objevovaného, probouzíme zájem a zvídavost. Vyjadřujeme své představy pomocí různých výtvarných technik – používáme barvy, modelujeme, tvoříme z papíru a vyrábíme z různých materiálů, přírodnin apod. Rozvíjíme schopnost žít ve společenství ostatních lidí a přizpůsobit se nastaveným pravidlům. Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou. Umíme si osvojit estetické vnímání i cítění motivované jarní přírodou.

 

Očekávané výstupy:

S využitím jarního tématu se seznamujeme s tradicemi a zvyky naší kultury - chápeme význam každoročního oslavování svátku "Den Země" (22.4.) a Čarodějnic (30.4.). Získáváme základní poznatky o přírodě, osvojujeme si elementární poznatky o lidových zvycích a přírodních jevech. Máme povědomí o významu životního prostředí, učíme se poznávat přírodu všemi smysly, umíme citlivě přistupovat k živým bytostem. Rozvíjíme pohybové, hudební i dramatické činnosti, zaměřujeme se na spolupráci (přizpůsobujeme se společnému programu a spoluvytváříme příjemné prostředí a atmosféru). 

 

Během měsíce dubna jsme pokračovali v integrovaném bloku „Jaro je tu, má zelená křidélka“ a podtématům „K čemu jsou hnízda a pelíšky“ a „Jaro v trávě a na zahradě“

Fotografie za měsíc duben najdete na portálu "úschovna.cz" (přístup Vám bude zaslán prostřednictvím e-mailové adresy). 

  

Co už umíme:

 

Písnička: Holka modrooká

Holka modrooká nesedávej u potoka,

holka modrooká nesedávej tam.

V potoce se voda točí,

podemele tvoje oči.

Holka modrooká nesedávej tam.

 

Holka modrooká nesedávej u potoka,

holka modrooká nesedávej tam.

V potoce je hastrmánek,

zatahá tě za copánek.

Holka modrooká nesedávej tam.

 

 

Hra s říkankou: Stará bába čarovala

Stará bába čarovala,

svým koštětem zamávala.

Podala ho druhé bábě,

a ta bába zase bábě.

Které koště zůstane,

tak ta z kola vypadne!

 

 

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem Vaše třídní paní učitelky,

 

 

Vilma Veselská a Helena Petrová