Kategorie: Režim dne

Režim dne při pobytu dětí v MŠ, 2021/2022

Vážení rodiče a milé děti,

jsme rádi, že Vás můžeme přivítat v hezkém a moderním prostředí naší školky. Pro vaši informaci přinášíme některá důležitá upozornění a rozvrh dne MŠ: 

REŽIM DNE

 

6.30 - 8.45

Ranní scházení dětí, volné hry podle přání a zájmu dětí, skupinové činnosti dětí s učitelkou, pohybové aktivity (provozované převážně ve třídě), smyslové hry, individuální péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a nadanými dětmi, jazykové chvilky, zájmové činnosti

Ranní kruh (komunikativní činnosti dětí mezi sebou, vedená a usměrňovaná učitelkou), ranní pohybová aktivita (může být přesunuta na dobu před pobytem venku nebo provedena na školní zahradě)

8.45 - 9.00

Hygiena, příprava na svačinu, svačina, hygiena

9.00 - 9.30

Didakticky cílené činnosti, spontánní činnosti záměrně navozené, prožitkové činnosti dětí s učitelkou dle plánu (ve skupinách, individuálně i frontálně) viz. Školní vzdělávací program

9.30 - 11.30

Příprava na pobyt venku, pobyt venku, spontánní aktivity (většinou na školní zahradě), mohou být nahrazeny procházkou do okolí MŠ, případně výletem, zájmové činnosti

11.30 - 12.00

Hygiena, oběd, hygiena

12.20 - 13.00

Odchod dětí po obědě domů

12.30 - 14.30

Mladší děti odpočinek v pyžamech na lehátku. Nejstarší věková skupina a skupina dětí s nižší potřebou spánku – odpočinek a relaxace na lehátku podle potřeby, pak volné a individuální manipulační hry na vymezeném prostoru, rukodělné a zdravotně zaměřené činnosti.

14.30 - 15.00

Probouzení, pohybová aktivita (protažení na lehátku), vstávání, hygiena, oblékání, svačina, hygiena

14.45 - 17.00

Rozcházení dětí, zájmové hry dětí ve třídě nebo na zahradě (individuální, skupinové, řízené nebo spontánní), pohybové hry, zájmové činnosti

  

Od 6.30 do 7.30 hod se všechny děti scházejí ve třídě MYŠI, děti přivádějte převlečené do oblečení určeného pro pobyt ve třídě.

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS