Čísla účtů a výše plateb pro školní rok 2019/2020

 

Čísla účtů a výše plateb platných pro MŠ pro školní rok 2019/2020

 

 • PLATBA ŠKOLNÉHO
 • ŠKOLNÉ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/20 činí: 609,-Kč

Číslo účtu: 75435041/0100

Variabilní symbol: 135… (Vám přidělené číslo = variabilní symbol dítěte)

Variabilní symboly najdete na nástěnkách v jednotlivých třídách.

Plaťte vždy k 15. v měsíci!!!

Předškolní děti s povinnou docházkou a děti s odkladem školní docházky neplatí!

 

 • PLATBA STRAVNÉHO

Číslo účtu: 43-9277170257/100

Stravné má být na účtu školy nejpozději do 20. předchozího měsíce. 
Variabilní symbol:
 přidělen školní jídelnou (musí být správně zadán)

Veškeré informace u vedoucí školní jídelny p. Holé: tel. č.: 241 090 239 

 

 • KLUB RODIČŮ
 • VÝŠE PLATBY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2019 činí: 1000,-  

Číslo účtu: 2500312704/2010 (FIO BANKA)

SPLATNOST DO 31. 10. 2019

Místo variabilního symbolu uveďte do poznámky jméno dítěte a třídu (ne jméno rodiče!)        

Výše příspěvku do Klubu rodičů byla odsouhlasena na třídních schůzkách 11. září 2019. 

 

Při všech ostatních platbách prosím uveďte do kolonky „poznámka pro příjemce“ jméno dítěte.

Děkujeme

 

 

print Formát pro tisk

Pro rodiče

Bakaláři - Škola Kavčí hory

Kde nás najdete
 • Mateřská škola - Kaplická

 • Kaplická 841
 • 140 00  Praha 4
 •  
 • E-mail:
 •   mskaplicka@ksidlisti.cz
 • Tel:
 •   +420 241 090 270
 • Školní jídelna:
 •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS