Kategorie: Termíny akcí, Společné akce

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VŠECHNY RODIČE OD 1. 9. 2021

 

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD NAJDETE VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE (první pavilon, přízemí).

 

Adaptační období pro nové děti trvá od středy 1. září do pátku 10. září.

 

V tuto dobu budou děti v MŠ pobývat do 10:00. Adaptační období lze upravit podle individuálních potřeb dětí po dohodě s paní učitelkou na třídě.  

 

 

Čísla účtů a výše plateb platných pro MŠ pro školní rok 2021/2022, tzn. školné, stravné a Klub rodičů najdete na webu v záložce „Čísla účtů a výše plateb v MŠ zde: https://www.ksidlisti.cz/mskp/terminy-akci/cisla-uctu-a-vyse-plateb-platnych-pro-ms-pro-skolni-rok-20212022

 

DO MŠ DĚTI POTŘEBUJÍ

 - PEVNOU OBUV NA PŘEZUTÍ, NE PANTOFLE, NEBO BOTY TYPU CROCS

- OBLEČENÍ DO TŘÍDY A JINÉ OBLEČENÍ NA ZAHRADU

- NÁHRADNÍ OBLEČENÍ (slipy, triko, ponožky)

 VŠE DO VLASTNÍHO PYTLE NA UMĚLOHMOTNÉM RAMÍNKU

 

Důležitá telefonní čísla:

Vilma Veselská (vedoucí učitelka) 739 006 463

Konzultační hodiny vedoucí učitelky: úterý 16.00 - 16.30

Pevná linka MŠ 241 090 270

Mgr. Michaela Šedivá (školní psycholog) 241 090 236/ 267 997 030

 

Telefonní čísla na omluvy do jednotlivých tříd

Ježci

 

733 421 798

Řeháčková, Folková

Krtci

 

733 421 801

Veselská, Petrová

Myši

 

733 421 799

Maršíčková, Vrbová

Zajíci

 

733 421 804

Astlová, Kučerová

  

Omlouvání dětí

Telefonní čísla do jednotlivých tříd slouží k omlouvání dětí. Děti omlouvejte vždy posláním SMS do 8.00 hod.

Nepřítomnost dítěte je možné omluvit také do sešitu v šatnách.

Od 16.00 hod. v případě potřeby je možné využít telefonní číslo KRTCI.

 

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou

Děti s povinnou předškolní docházkou je možné omlouvat pouze se zdravotními nebo závažnými rodinnými důvody.

Neočekávanou nepřítomnost je možné oznámit posláním SMS na příslušné telefonní číslo třídy, nebo záznamem do sešitu omluv.

O uvolnění z předškolního vzdělávání na delší dobu, např. z důvodu dovolené, je nutno podat písemnou žádost k rukám vedoucí učitelky.

K omluvám slouží omluvný list, který vyplní a předloží zákonný zástupce třídní učitelce při nástupu do mateřské školy po nepřítomnosti dítěte.

 

Ranní scházení dětí

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 17.00 hod.

Od 6.30 do 7.30 hod se všechny děti scházejí ve třídě MYŠI, děti přivádějte převlečené do oblečení určeného pro pobyt ve třídě.

7.30 - 7.40 děti přecházejí s učitelkou do kmenové třídy.

Od 7.45 hod je provoz na všech odděleních.

  

Hlavní vchod do mateřské školy je z bezpečnostních důvodů přes den uzamčen. V případě, že jdete k lékaři, domluvte si mimořádný příchod (odchod) vždy dopředu s učitelkou.

Hlavní vchod je odemčen:

6.30 hod – 8.45.00 hod.           – ranní scházení

12.20 hod - 13.00 hod.            – vyzvedávaní po obědě

14.30 hod – 17.00  hod.           – vyzvedávání po odpočinku

  

REŽIM DNE

 

6.30 - 8.45

Ranní scházení dětí, volné hry podle přání a zájmu dětí, skupinové činnosti dětí s učitelkou, pohybové aktivity (provozované převážně ve třídě), smyslové hry, individuální péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a nadanými dětmi, jazykové chvilky, zájmové činnosti

Ranní kruh (komunikativní činnosti dětí mezi sebou, vedená a usměrňovaná učitelkou), ranní pohybová aktivita (může být přesunuta na dobu před pobytem venku nebo provedena na školní zahradě)

8.45 - 9.00

Hygiena, příprava na svačinu, svačina, hygiena

9.00 - 9.30

Didakticky cílené činnosti, spontánní činnosti záměrně navozené, prožitkové činnosti dětí s učitelkou dle plánu (ve skupinách, individuálně i frontálně) viz. Školní vzdělávací program

9.30 - 11.30

Příprava na pobyt venku, pobyt venku, spontánní aktivity (většinou na školní zahradě), mohou být nahrazeny procházkou do okolí MŠ, případně výletem, zájmové činnosti

11.30 - 12.00

Hygiena, oběd, hygiena

12.20 - 13.00

Odchod dětí po obědě domů

12.30 - 14.30

Mladší děti odpočinek v pyžamech na lehátku. Nejstarší věková skupina a skupina dětí s nižší potřebou spánku – odpočinek a relaxace na lehátku podle potřeby, pak volné a individuální manipulační hry na vymezeném prostoru, rukodělné a zdravotně zaměřené činnosti.

14.30 - 15.00

Probouzení, pohybová aktivita (protažení na lehátku), vstávání, hygiena, oblékání, svačina, hygiena

14.45 - 17.00

Rozcházení dětí, zájmové hry dětí ve třídě nebo na zahradě (individuální, skupinové, řízené nebo spontánní), pohybové hry, zájmové činnosti

 

 

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS