Kategorie: Termíny akcí, Prázdninový provoz

!!!DŮLEŽITÉ!!! Změna v organizaci provozu MŠ v době letních prázdnin 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,


     z důvodu mimořádné situace v souvislosti se šířící se epidemií koronaviru je pravděpodobné, že mnoho z Vás, s ohledem na snahu o eliminaci zdravotních rizik, přistoupí k péči o dítě v domácím prostředí (dovolená, „ošetřovné“, neplacené volno). Lze předpokládat, že v důsledku této situace pro Vás nastane nemalý problém se zabezpečením dohledu nad dětmi v době letních prázdnin.


     Z důvodu této mimořádné situace Městská část Praha 4 přistoupila k rozhodnutí o změně v organizaci prázdninového provozu v měsíci srpnu 2020. Původně plánovaný letní kemp v objektech MŠ 4 pastelky (objekt Sedlčanská) a Krčské mateřské školy (objekt Tajovského) v termínech od 3. – 7. 8. a 10. – 14. 8. 2020 se nahrazuje provozem v běžném režimu v těchto mateřských školách:  Mateřská škola Trojlístek (objekt Točitá)  Mateřská škola Jílovská  Mateřská škola Fillova. Uvedené MŠ budou otevřeny od 3. 8. do 28. 8. 2020.

 

 

     Přihlášky si můžete vyzvednout ve svých kmenových MŠ. Vyplněné přihlášky k prázdninovému provozu v měsíci srpnu předáte do 15. 4. včetně, v kmenové MŠ. Tento termín je i termínem pro odevzdání přihlášek k prázdninovému provozu v měsíci červenci 2020.

! Tímto se ruší termín 19. 3. 2020 k zápisu do prázdninového provozu na měsíc červenec v MŠ Voráčovská, MŠ Na Chodovci, Škola Kavčí hory (objekt Kaplická), ZŠ a MŠ Sdružení (objekt Družstevní ochoz), MŠ Mezivrší a v MŠ Němčická. Současně se ruší plánovaná realizace letních prázdninových sportovních kempů. Veškeré písemnosti k nim pozbývají platnosti!     Věříme, že výše uvedená opatření, tj. zajištění prázdninového provozu po celé letní prázdniny, Vám pomohou v rozhodování při řešení aktuální situace.     V Praze dne 13. 3. 2020

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS