Kategorie: Termíny akcí, Společné akce

Informace k obnovení provozu 25. 5. + přihláška a čestné prohlášení ke stažení

 

Přihlášku ke stažení k docházce na 25. 5. 2020 - 30. 6. 2020 najdete ZDE

Čestné prohlášení k docházce na 25. 5. 2020 - 30. 6. 2020 najdete ZDE

 

Vážení rodiče,

zde najdete informace k obnovení provozu. Děti je nutné písemně přihlásit, přihlášku ke stažení najdete výše. Podrobné informace najdete v Balakářích.

 

Informace o ochraně zdraví a provozu školy v období do konce školního roku 2019/2020

Tato stručná informace se týká provozních podmínek školy Kavčí hory v souvislosti s přítomností dětí v mateřské škole od 25. 5.2020.

Informace vychází z příslušných Metodik k otevírání škol vydaných 30. 4. 2020 MŠMT.

Veškeré podrobné informace k provozu školy a ochraně zdraví obdrží zákonní zástupci dětí prostřednictvím zpráv v Bakalářích.

Od 25. 5. 2020 bude umožněna docházka dětí do mateřské školy. Dítě bude po 25. 5. 2020 docházet do mateřské školy na základě písemné přihlášky (ke stažení na webu školy), kterou zákonný zástupce do 15. 5. 2020 doručí datovou schránkou, e-mailem na adresu školy, poštou a nebo ji vhodí do schránky u hlavního vchodu do školy.

Vstup dítěte do mateřské školy je podmíněn předložením čestného prohlášení zákonných zástupců (ke stažení na webu školy).

Přihlášené děti budou rozděleni do jednotlivých oddělení. (přihláška ke stažení na webu školy). Nejvyšší počet dětí ve skupině je 28.  O obsazení skupin rozhoduje ředitelka školy tak, aby byl co nejlépe zajištěn dohled nad dětmi za dodržení potřebných hygienických podmínek. Stravování bude pro tyto děti zajištěno.

Složení skupin je od 25. 5. až do 30. 6. neměnné.

Provozní doba mateřské školy bude stanovena od 6.30 do 17.00. Příchod dětí do jednotlivých oddělení do mateřské školy bude organizovaný tak, aby nedošlo k setkávání dětí a doprovázejících osob před mateřskou školou a v šatnách mateřské školy.

Vzdělávací aktivity budou probíhat s ohledem na věkové složení skupin v návaznosti na Školní vzdělávací program a stanovený režim dne. Většina aktivit se přesune na školní zahradu.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do mateřské školy vstoupit.

Do mateřské školy může docházet jen dítě, které nejeví známky jakékoliv nemoci. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID -19 bude umístěn do samostatné místnosti a zákonný zástupce je povinen si jej neprodleně vyzvednout. O podezření na onemocnění COVID -19 škola informuje hygienickou stanici. V případě prokázání onemocnění bude účastníkům vzdělávání nařízena karanténa.

Nechceme děti a pedagogy ani jejich blízké vystavovat nebezpečí nákazy. Zvažte prosím, zda je přítomnost dětí v mateřské škole nutná.

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS