Kategorie: Termíny akcí, Prázdninový provoz

Informace k prázdninovému provozu v MŠ Kaplická (aktualizace 29. 7. 2020)

v souladu s aktuálními pokyny MŠMT k provozu škol a školských zařízení.

 

Prázdninový provoz se týká pouze přihlášených dětí ze spádových škol.

Děti jsou rozděleny do stabilních skupin, které nelze měnit.

Pro všechny skupiny platí příchod hlavní brankou v ulici V Rovinách.

 

Seznamy dětí – rozdělení do tříd budou vyvěšeny na venkovním okně šatny u třídy Krtci (první pavilon, přízemí).

Zákonný zástupce první den nástupu dítěte do mateřské školy odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u svého dítěte ne starší 24 hodin, bez čestného prohlášení nemůže být dítě přijato!

 

Provoz ve třídách je od 8:00 hod.

Provoz ve třídě Krtci je od 07:00 – týká se pouze dětí, které mají v přihlášce uveden příchod mezi 7-8 hod. Žádáme o dodržování časů příchodů/odchodů, uvedených v přihlášce.

 

Do sešitu v šatně nezapomeňte uvést, zda dítě odchází domů po obědě, nebo po poledním odpočinku.

Žádáme doprovázející osoby dětí, aby si zorganizovali příchod do mateřské školy tak, abychom mohli uzavřít branku v 8:45. 

 

Provozní doba MŠ                                                                7:00 hod. -  16:45 hod.

Příchod dítěte přihlášeného k příchodu mezi 7-8 hod            od 7.00 hod  – třída Krtci

Příchod ostatních dětí                                                           8.00 hod. -   8:45 hod

Vyzvedávání dětí z MŠ po obědě:                                          12:20 hod. - 12:45 hod

Odpolední vyzvedávání:                                                        14:30 hod. - 16:45 hod

Omlouvání dětí z docházky SMS zprávou do 8.00 hod (kontakt na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd a níže)

Telefonní čísla MŠ pro omluvy do 8 : 00 hod.:

Ježci   733 421 798

Krtci   733 421 801

Myši   733 421 799

Omluvy přímo na svou třídu formou SMS zasílejte ve formátu: Jméno dítěte, třída, kolik dní omlouváte (od - do);

Aktuální informace, týkající se jednotlivých oddělení, sledujte v jednotlivých šatnách na dveřích, příp. nástěnkách.

 

EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ:

Sledujeme aktuální informace vydávané Ministerstvem zdravotnictví a MŠMT k vývoji epidemiologické situace. O případných změnách Vás budeme informovat na třídách a na webu školky.

Aktuální pravidla chování při pohybu před mateřskou školou i v prostorách mateřské školy stanovená krizovými opatřeními jsou:

 -          Doprovázet dítě bude jen jedna osoba, rouška aktuálně není povinná. Doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat po nezbytně nutnou dobu. Prostory MŠ vždy ihned opustí.

 -          Všichni příchozí si dezinfikují ruce dezinfekcí umístěnou u vchodu do mateřské školy a v šatně.

 -          Děti a pedagogičtí pracovníci nemusí mít zakrytá ústa.

 

DŮLEŽITÉ!!!

Zákonný zástupce první den nástupu dítěte do mateřské školy odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u svého dítěte ne starší 24 hodin (= s aktuálním datem podpisu!), které bylo součástí přihlášky (příloha č. 2.), nebo ho naleznete ke stažení zde: https://www.ksidlisti.cz/mskp/prazdninovy-provoz/informace-k-prazdninovemu-provozu-v-obdobi-od-3.8.21.8.2020

V případě, že bude dítě omluveno na déle než týden, je třeba donést znovu čestné prohlášení s aktuálním datem podpisu.

 Dítě prochází při vstupu do třídy ranním filtrem. Bude mu změřena teplota. Podle pokynu HSHMP teplota nesmí být naměřena 37 stupňů a vyšší.

 Po vstupu do umývárny si dítě pod dohledem umyje ruce po dobu nejméně 30 sekund.

 Dítě se známkou akutního onemocnění, teplotou, zánětem spojivek, oparem, úrazem nebude do mateřské školy přijato.

 Pokud se známky onemocnění objeví během dne, dítě bude v izolaci a zákonný zástupce si jej neprodleně musí z mateřské školy odvést. O  podezření na onemocnění Covid – 19 mateřská škola informuje hygienickou stanici. V případě prokázání onemocnění bude účastníkům vzdělávání nařízena karanténa.

 

Do mateřské školy je z hygienických důvodů zakázáno nosit jakékoliv hračky, včetně dětských

dopravních prostředků. (kola, koloběžky, odrážedla).

Pitný režim venku zajištěn z podepsaných plastových lahviček přinesených z domova. Potřeby do MŠ jsou uvedeny na přihlášce (příloha č. 1.)

 

Kontaktní osoba od 3. 8. do 7. 8. - paní učitelka Jana Vrbová (třída Myšky); e-mail: ja.vrbova@ksidlisti.cz; tel. 733 421 799 po - pá 8-16:45)

 

Kontaktní osoba od 10. 8. - vedoucí učitelka Vilma Veselská (třída Krtci a kancelář); e-mail: v.veselska@ksidlisti.cz

 

 

 

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS