Kategorie: K zápisu, Termíny akcí

Stručné informace k zápisu pro školní rok 2024/25

 

 

Zápis do mateřských škol

V letošním roce proběhne poprvé zápis do MŠ elektronickou formou. Hlavním důvodem změny je poskytnutí rodičům online informace o přijetí/nepřijetí dítěte, transparentnost celého procesu a zjednodušení jeho administrace. Webová aplikace bude přístupná na webových stránkách MŠ a ÚMČ Praha 4 od dubna 2024. https://zapisdoms-praha4.praha.eu/

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

 • Místo trvalého pobytu/místo pobytu dítěte na území MČ Prahy 4
 • Věk dítěte

Přednostně přijaty budou děti s odkladem školní docházky a děti pětileté (pěti let dosáhly/dosáhnou do 31.8.2024 včetně), pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Ostatní děti budou přijímány dle data narození od nejstaršího po nejmladší do naplnění volných míst MŠ, přičemž dítě mladší tří let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.

 

Stručné informace k zápisu pro školní rok 2024/25

1) Podání přihlášky

a) 15. 4. - 16. 5. 2024. elektronicky - https://zapisdoms-praha4.praha.eu/ Pro přihlášení do systému použijte desetimístné číslo pojištěnce (dítěte). Systém vygeneruje přihlášku a identifikační pin.

Mateřská škola preferuje elektronický způsob podání přihlášky.

b) 15. 4. - 16. 5. 2024 datovou schránkou cqi5sp3

c)  15. 4. - 16. 5. 2024  e-mailem skola@ksidlisti.cz

d)  7.5. 2024 od 13.00 do 18.00  osobně v mateřské škole (doporučujeme využít rezervační systém)

 

2) Den zápisu-odevzdání přihlášky

a) do 16. 5. 2024 e-mailem s platným elektronickým podpisem skola@ksidlisti.cz

b) do 16. 5. 2024  datovou schránkou cqi5sp3

c) 15. a 16. 5. 2024 od 13.00 do 18.00 osobně v mateřské škole (doporučujeme využít rezervační systém)

Dokumenty k odevzdání ( zašlete či osobně odevzdejte)

- vyplněnou přihlášku

- potvrzení od lékaře

- doložení o trvalém pobytu dítěte prokazatelným způsobem (OP dítěte, ověření mateřskou školou, výpis z evidence obyvatel)

- rodný list dítěte

Potvrzení od lékaře , doklad o trvalém pobytu a rodný list postačí prozatím  v kopii.

 

3) Výsledky zápisu

a) 21.5. od 15.00 - 16. 30 nahlížení do spisu v kanceláři zástupkyně ředitelky školy.

b) 31. 5. 2024 zveřejnění výsledkové listiny přijatých dětí na stranách www. ksidlisti. cz a úřední desce v mateřské škole, https://zapisdoms-praha4.praha.eu/

c) 11. 6. 13.00 - 17.00 vydávání rozhodnutí o nepřijetí  v kanceláři zástupkyně ředitelky školy

d) 11. 6. 2024 od 15.30  třídní schůzka pro zákonné zástupce přijatých dětí ve třídě krtci. Třídní schůzka je určena pouze pro zákonné zástupce nebo osoby jimi pověřené.

 

Případné dotazy zodpoví Vilma Veselská - zástupkyně ředitelky školy (v.veselska@ksidlisti.cz) tel. 739 006 463

 

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
 • Mateřská škola - Kaplická

 • Kaplická 841
 • 140 00  Praha 4
 •  
 • E-mail:
 •   mskaplicka@ksidlisti.cz
 • Tel:
 •   +420 241 090 270
 • Školní jídelna:
 •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS