Kategorie: Termíny akcí, Ježci

Ježci - duben 2024

 

 

Vážení rodiče, milé děti.

 

V měsíci dubnu pozorujeme změny v přírodě a vnímáme sílu jarního sluníčka. Umíme charakterizovat hlavní znaky jara, seznamujeme se s jarními květinami, sledujeme keře a stromy na školní zahradě i v okolí MŠ. Poznáváme zvířata a jejich mláďata, ptáky přilétající z teplých krajin. Rozvíjíme hudební hry a dramatické činnosti, posilujeme radosti z objevovaného, probouzíme zájem a zvídavost. Vyjadřujeme své představy pomocí různých výtvarných technik – používáme barvy, modelujeme, tvoříme z papíru a vyrábíme z různých materiálů, přírodnin apod. Rozvíjíme schopnost žít ve společenství ostatních lidí a přizpůsobit se nastaveným pravidlům. Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou. Umíme si osvojit estetické vnímání i cítění motivované jarní přírodou.

 

Očekávané výstupy:

S využitím jarního tématu se seznamujeme s tradicemi a zvyky naší kultury - chápeme význam každoročního oslavování svátku "Den Země" (22.4.) a Čarodějnic (30.4.). Získáváme základní poznatky o přírodě, osvojujeme si elementární poznatky o lidových zvycích a přírodních jevech. Máme povědomí o významu životního prostředí, učíme se poznávat přírodu všemi smysly, umíme citlivě přistupovat k živým bytostem. Rozvíjíme pohybové, hudební i dramatické činnosti, zaměřujeme se na spolupráci (přizpůsobujeme se společnému programu a spoluvytváříme příjemné prostředí a atmosféru). 

 

Během měsíce dubna jsme pokračovali v integrovaném bloku „Jaro je tu, má zelená křidélka“ a podtématům „K čemu jsou hnízda a pelíšky“ a „Jaro v trávě a na zahradě“

Fotografie za měsíc duben najdete na portálu "úschovna.cz" (přístup Vám bude zaslán prostřednictvím e-mailové adresy). 

  

Co už umíme:

 

Písnička: Petrklíč

Není, není ze železa,

přeci je to klíč,

otevírá bránu k jaru,

je to petrlíč.

Jen co ráno slunce vyjde,

všude žlutě rozkvete,

děti, pohleďte,

jak hezky hned je na světě.

Petrklíč, petrklíč,

zima už je pryč,

petrklíč, petrklíč,

od jara je klíč.

 

Písnička (s tanečkem): Vrabec a sýkorka

Vzal vrabeček na taneček sýkorku,
měli spolu jednou sólo na dvorku.
Vrabec samé skoky,
sýkorka zas kroky,
nešlo jim to dohromady na dvorku.

 

 

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem Vaše třídní paní učitelky,

 

 

Hana Řeháčková a Jitka Šálová

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS