Kategorie: Termíny akcí, Ježci

Ježci - květen, červen 2020

Milé děti, vážení rodiče,

provoz ve třídě Ježečků bude v termínu od 25.5.2020 do 30.6.2020 v mimořádném režimu. Přihlášené děti budou v uvedeném období spojeny s třídou Zajíčků.

S ostatními dětmi se bohužel do konce školního roku v MŠ nesejdeme. Termíny, vyhrazené pro vyzvedávání věcí s šatny jste již obdrželi ve vzkazu na webových stránkách MŠ od paní učitelky Vrbové.

Děkujeme Vám za spolupráci ve školním roce 2019/2020 a budeme se na Vás těšit po letních prázdninách. Doufáme, že se od září všichni ve zdraví sejdeme opět v běžném provozu MŠ. Dětem přejeme krásné prázdniny, hodně sluníčka, odpočinku i zábavy. Našim předškolákům přejeme, aby se jim i nadále dařilo. Věříme, že na nás budou vzpomínat v dobrém. :-)

S pozdravem učitelky ježečků,

Eva Folková a Hana Řeháčková

 

 

V mimořádném provozu 25. 5. – 30. 6. 2020 budou do třídy docházet přihlášené děti ze tříd Ježci a Zajíci.

 Rádi bychom Vás upozornili na několik nových skutečností:

 

Většina aktivit bude probíhat na zahradě MŠ, dejte tedy dětem vhodné oblečení (do každého počasí), nezapomeňte své dítě namazat krémem s UV filtrem a dát podepsanou flaštičku s pitím (bude na zahradu MŠ a bude se doplňovat pitím).

 

Nedávejte dětem pyžama ani žádné hračky do MŠ a nejezděte na kolech, koloběžkách a bruslích do areálu MŠ (neparkovat zde).

 

Také nebudou organizovány žádné nadstandartní akce.

 

Začátkem období si budeme povídat o bezpečnosti, pravidlech třídy a neustále si je připomínat. Je též nutné, abychom dbali zvýšené hygieny. Proberte to s dětmi i doma.

 

Zaměříme se na téma „Moje rodina“ – pojmenujeme příbuzenské vztahy, křestní jména, budeme poznávat některá písmenka. Při popisu zážitku se pokusíme vylíčit, co vše děti zažily a co jim přineslo radost. Zahrajeme si na rodinu s panenkami a kočárky.

 

V dalším časovém úseku se zaměříme na téma – LÉTO. Jeho součástí bude pozorování změn v přírodě (zahrada MŠ). Pojmenujeme některé rostliny a živočichy, povíme si, jestli jsou pro člověka užiteční. Poznáme rozdíl mezi keřem a stromem.

 

Procvičíme si pohybové dovednosti na herních prvcích, rovnováhu i pohyb na pokyn. Budeme se „otužovat“ sluncem a vzduchem. Zároveň si uvědomíme nebezpečí slunečních paprsků.

 

Při tvorbě v pískovišti si vyzkoušíme prostorovou představivost, vybudujeme tunely, hrady a silnice. Pokusíme se kreslit křídou i klacíkem do písku, z kamínků a různých přírodnin vytvořit mozaiku, ale i domečky pro broučky nebo skřítky.

 

Budeme hrát různé míčové hry, procvičíme si tak chytání a házení míče.

 

V rámci hry Pějme píseň…, si zopakujeme všechny známé lidové písničky.

 

Rozšíříme si slovní zásobu v oblasti léto, dovolená, prázdniny. Koncem období si budeme povídat o cestování, zajímavých místech naší země i cizích zemí. Opět si řekneme, že každý národ má jiné zvyky, řeč, kulturu i barvu pleti…

 

Připomeneme si, na co si máme dávat pozor při pohybu v přírodě, jak ochránit zdraví své i druhých.

 

Doufáme, že toto mimořádné období proběhne bez komplikací.

 

Všem hodně zdraví pí. učitelky Jana, Eva a Eva.

 

Písnička

 

//:Pějme píseň do kola

 okolo stola la la…://

 Komu píseň schází

 zaplatí dva mázy.

 Pějme…

 

  

Pohybová hra – Na jelena

 

 

Básnička  - Sluníčko  - (malujeme prstem a rukou)

  Namaluju kolečko,

 tak začíná sluníčko.

  

 

Jedno očko, vedle druhé,

 na celý svět koukat bude.

 

  

Pusinka je miska malá,

 směje se a zpívá tra-lá.

 

  

Čárku ke kruhu maluju,

 paprsek tak vytvaruju.

 

 

 Přidám čárky dokola,

 sluníčko na nás volá.

 

 

 Slunce na vše dosáhne,

 když paprsky natáhne.

 Když sluníčko pěkně svítí,

všude roste plno kvítí.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS