Kategorie: Termíny akcí, Ježci

Ježci - květen 2024

 

 

Vážení rodiče, milé děti.

V měsíci květnu jsme se věnovali tématickému celku „Vím, kam patřím“. Povídali jsme si o rodině, jejich členech a vzájemných vztazích. Zjišťujeme, jak je důležitá jejich vzájemná podpora a opora. Vyrábíme dárek pro maminky na společnou besídku ke „Dni matek“. Poznáváme místo a okolí, kde žijeme, seznamujeme se s městem Prahou, historií, památkami, dopravou. Učíme se charakterizovat a rozlišit život ve městě a na vesnici.  Rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku, hudebně pohybové aktivity, trávíme více času na zahradě MŠ.

Očekávané výstupy:

Rozvíjíme komunikativní dovednosti, schopnost vytvářet citové vztahy, povědomí o morálních hodnotách, upevňujeme schopnost žít ve společnosti ostatních lidí. Chápeme strukturu a funkci rodiny, uvědomujeme si příjemné i nepříjemné pocity, rozlišujeme citové projevy v důvěrném i cizím prostředí, orientujeme se v nejbližším okolí, seznamujeme se s účelem místností v našem obydlí, umíme poznat a pojmenovat dopravní prostředky, uvědomujeme si základní bezpečnostní pravidla.

Během měsíce května jsme se věnovali integrovanému bloku „Vím, kam patřím“ a podtématům „Moje rodina“, „Tady jsem doma“ a „Praha, město, kde žiji.

 

Fotografie za měsíc květen najdete na portálu "úschovna.cz" (přístup Vám bude zaslán prostřednictvím e-mailové adresy). 

 

Co už umíme:

 

Písnička: Vláček

Do zatáček, jede vláček,

Jede si na hory, pozdraví závory,

na cestu nekouká, sem tam si zahouká.

Když ho večer plaší stíny,

vrací se nazpátek do doliny.

 

Dva kosíci, zahradníci,

Sbírají jahody, pozdraví závory,

na cestru nekouká, tu a tam zahouká.

Dvě kosice, parádnice,

pískají písničky na flétničky.

 

Říkanka: Pro maminky

Když se něco nepovede,

i když zlobím malinko,

máš mě ráda a já Tebe,

moje zlatá maminko.

Snadkou pusu jako med,

pošlu mámo tobě hned! 

 

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem Vaše třídní paní učitelky,

 

Hana Řeháčková a Jitka Šálová

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS