Kategorie: Termíny akcí, Ježci

Ježci - leden 2024

 

 

Vážení rodiče, milé děti.

 

V lednu společně pozorujeme zimní přírodu, určujeme znaky zimního období, užíváme si zimních radovánek a sportů, hrajeme si na sněhu a myslíme při tom na bezpečnost svou i svých kamarádů. Učíme se pečovat o zimní přírodu, pozorujeme a krmíme ptáčky na školní zahradě. Přemýšlíme o tom, co si oblečeme, jak se můžeme otužovat a předcházet tak nemocem.

Rozvíjíme pohybové dovednosti a fyzickou zdatnost. Osvojujeme si poznatky o tělovýchově a sportu, vytváříme si návyky zdravého životního stylu a získáváme poznatky důležité k podpoře našeho zdraví. Rozvíjíme schopnost sebeovládání, kooperativní činnosti a základní kulturně společenské postoje. Získáváme poznatky důležité k podpoře zdraví, prevenci úrazů a vytváření elementárního povědomí o zimní přírodě, přírodních jevech a životě zvířat v zimě.

 

Během měsíce ledna jsme se věnovali integrovanému bloku „Vládne paní zima“ a podtématům „Zimní hry a sporty“, „Zvířata v zimě“ a „Z pohádky do pohádky“.

V lednu u nás v MŠ proběhla tradiční dopolední akce „Pankrácký ples“. Děkujeme rodičům za nachystané společenské oblečení pro děti. Věříme, že si děti ples užily a v následujícím měsíci se budeme moc těšit na karneval.

 

Očekávané výstupy: Záměrně se soustředíme na činnost a její dokončení. Učíme se nazpaměť krátké texty, říkanky a písničky, reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu. Umíme si zapamatovat pohádku, děj, příběh a převyprávět ho. Rozvíjíme a obohacujeme hru podle své představivosti a fantazie. Učíme se řešit problémy, úkoly a situace. Rozvíjíme pohybové dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky.

 

Fotografie za měsíc leden najdete na portálu "úschovna.cz" (přístup Vám bude zaslán prostřednictvím e-mailové adresy).

 

Co už umíme:

 

Písnička: Tři čuníci jdou

 

V řadě za sebou
Tři čuníci jdou
Ťápají si v blátě
Cestou necestou
Kufry nemají
Cestu neznají
Vyšli prostě do světa
A vesele si zpívají

Ui-ui ui-ui ui

Auta jezdí tam náklaďáky sem

Tři čuníci jdou jdou
Rovnou za nosem
Žito chřoupají
Ušima bimbají
Vyšli prostě do světa
A vesele si zpívají

Ui-ui ui-ui uí

 

Říkanka: Vločka

První vločka, druhá, třetí,

z nebe na zem právě letí.

Jedna vedle druhé sedá,

volné místo ještě hledá.

Na strom, střechu, silnici,

udělají čepici.

 

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem Vaše třídní paní učitelky,

Hana Řeháčková a Jitka Šálová

 

 

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS