Kategorie: Termíny akcí, Ježci

Ježci - únor 2024

 

 

Vážení rodiče, milé děti.

 

V měsíci únoru získáváme praktické zkušenosti o různých podobách světa, seznamujeme se s působením lidské činnosti na prostředí a zjišťujeme, že člověk může prostředí svým působením zlepšovat i naopak. Zamýšlíme se nad tím, čím bychom chtěli být až vyrosteme. Vysvětlujeme si, proč se střídá roční období, poznáváme tajemství Vesmíru a vysvětlujeme si základní poznatky o planetách sluneční soustavy, Slunci a hvězdách. Učíme se orientovat v čase, pojmenovávat činnosti, které jsou spojeny s určitou denní dobou (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer). 

 

Během února jsme se věnovali integrovanému bloku „Objevujeme svět kolem nás“ a podtématům „Každý něco dělá, Co děláme celý rok a celý den a Země a vesmír.“

V únoru proběhl pro děti z MŠ každoroční „Karneval“. Děti si celé dopoledne moc užily, měly připravené krásné kostýmy. 

 

Očekávané výstupy: Využíváme tvořivé postupy při různorodých aktivitách, rozvíjíme fantazii a představivost. Upevňujeme výslovnost a vyjadřovací schopnosti. Vytváříme základy pro zpracování informací. Rozvíjíme interaktivní a komunikativní dovednosti, zaměřujeme se na vzájemnou spolupráci při skupinových činnostech. Vytváříme povědomí o mezilidských vztazích, osvojujeme si pojmy o sounáležitosti s ostatním světem, s živou i neživou přírodou a planetou Zemi.

 

Fotografie za měsíc únor najdete na portálu "úschovna.cz" (přístup Vám bude zaslán prostřednictvím e-mailové adresy). 

 

Co už umíme:

 

Písnička: Naše země kulatá je

Naše Země kulatá je,

říká se to,

po nebi se koulí světem

celé léto.

Pozor,ať se nesrazíš 

s tou hvězdičkou v dáli,

to bychom se o tebe vskutku báli.

 

Chtěl bych jednou,

třeba někdy takhle k ránu,

nasednout do velikého eroplánu,

nasednout do rakety,

podívat se z výše,

je-li Země kulatá,

jak se píše.

 

Říkanka: Povolání

Každý má své povolání,

práci, čili zaměstnání.

Jeden třeba dobře vaří,

jinému se v hudbě daří.

Další dobře sportuje,

jiný moři holduje.

Jeden učí malé děti,

jiný zase mete smetí.

Někdo třeba lidi léčí,

další umí spoustu řečí.

 

 

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem Vaše třídní paní učitelky,

 

Hana Řeháčková a Jitka Šálová

 

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS