Kategorie: Termíny akcí, Krtci

Krtci - březen/duben 2022

Březen u Krtků

V měsíci březnu jsme konečně odemkli školkovou zahradu jarním klíčem, probudili po zimě venkovní hrací prvky a díky pěknému počasí je mohli plně využívat, včetně dvou nově nainstalovaných hracích domečků (děkujeme klubu rodičů za investici).

Děti byly opětovně poučeny o bezpečnosti při hrách na zahradě MŠ, o bezpečném využívání hracích prvků, o nebezpečí hry u plotů a v křovinách, sběru rizikových předmětů a přijímání čehokoliv od lidí procházejících okolo školky.

Připomněli jsme si Mezinárodní den žen, přivítali jsme první jarní den, o jarních prázdninách si některé děti ještě užívaly zimních sportů.

Předškoláci z celé MŠ se zúčastnili programu "Primární prevence" v rozsahu pěti lekcí. Program měl za cíl podpořit u dětí zdravý životní styl, seznámit je s různými formami rizikového chování i jeho důsledky a seznámit děti s možnostmi jak rizikovému chování předcházet a jak případně řešit důsledky. Celý program byl velice dobře připravený a děti se velice aktivně a přirozeně zapojovaly do všech nabízených aktivit.

Fotografie za březen najdete ve fotogalerii zde: https://mskp.rajce.idnes.cz/

 

Duben u Krtků

"Už je tady duben, koupil slunci buben".

V měsíci dubnu se budeme zabývat tematickými okruhy "Jaro v távě a na zahradě" a "Svátky jara - Velikonoce". Povídáme si o jaru, pozorujeme změny v přírodě.

Na první dubnový den se s dětmi velmi těšíme. Tak jako každý rok se pokusíme nachytat se navzájem aprílovými žetrtíky.

7. 4. si připomeneme světový Den zdraví

22. 4. Den Země

Na konci měsíce nás čeká tradiční dopoledne vyplněné hrami, říkadly, pohádkami a hledáním pokladu na téma "Čarodějnice".

Průběžně se seznamujeme s jarními květinami, pozorujeme stromy a keře, zkoušíme rychlit větvičky a klíčit semínka. Děti si mohou přinést semínka na klíčení (hrách, fazole, čočka, řeřicha, osení...)

Věříme, že příznivé počasí, které nás v březnu sluníčkově naladilo, vydrží i v průběhu dubna a my si budeme moci užívat co nejvíce pobytu na školkové zahradě a na procházkách do okolí školky.

S dětmi se připravujeme na zápis do školy, upevňujeme získané dovednosti a znalosti. Opravujeme úchop psacích potřeb, dbáme na plynulost tahů a správný přítlak. Upřednostňujeme pečlivost a dokončení úkolu před rychlostí jeho dokončení.

Doma s dětmi opakujte především znalost jména a příjmení, adresu bydliště. Dále rozlišování barev, velikostí, tvarů, materiálů. Hledejte rozdíly mezi obrázky, rozlišování jednoduchých symbolů (písmena, číslice), krátké a dlouhé hlásky, skládání slov ze slabik a jejich rozklad. Děti by se měly dokázat soustředit na činnost 10-15 minut bez ohledu na přitažlivost aktivity.

Podle našeho názoru jsou děti dobře připraveny po znalostní i dovednostní stránce. Naším společným úkolem je připravit je na zápis i po stránce psychické, aby se tato událost spojila s radostným očekáváním.

Přejeme vám z Krtků dobrý start a pěkný celý měsíc duben. H a V

 

Říkadlo: "Koleda, koleda jarní trávo"

Koleda, koleda, jarní trávo

ať je tady všechno zdrávo

Koleda, koleda, travičko

vyskoč aspoň maličko

A pak ještě výš, udělej nám skrýš

pro zajíčka, pro vajíčka

i pro toho koledníčka

co si pokoj nedá a vajíčka hledá

 

Pohybová hra: "Na zaječí pelíšky"

 

Píseň: "Na jaře"

Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře

hej hopy, hej hopy, hej hopy, hop

Čáp veze slunéčko, točí se kolečko

hej hopy, hej hopy, hej hopy, hop

 

 

 

 

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS