Kategorie: Termíny akcí, Krtci

Krtci - květen 2024

 

 

Vážení rodiče, milé děti.

V měsíci květnu jsme se věnovali tématickému celku „Vím, kam patřím“. Povídali jsme si o rodině, jejich členech a vzájemných vztazích. Zjišťujeme, jak je důležitá jejich vzájemná podpora a opora. Vyrábíme dárek pro maminky na společnou besídku ke „Dni matek“. Poznáváme místo a okolí, kde žijeme, seznamujeme se s městem Prahou, historií, památkami, dopravou. Učíme se charakterizovat a rozlišit život ve městě a na vesnici.  Rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku, hudebně pohybové aktivity, trávíme více času na zahradě MŠ.

Očekávané výstupy:

Rozvíjíme komunikativní dovednosti, schopnost vytvářet citové vztahy, povědomí o morálních hodnotách, upevňujeme schopnost žít ve společnosti ostatních lidí. Chápeme strukturu a funkci rodiny, uvědomujeme si příjemné i nepříjemné pocity, rozlišujeme citové projevy v důvěrném i cizím prostředí, orientujeme se v nejbližším okolí, seznamujeme se s účelem místností v našem obydlí, umíme poznat a pojmenovat dopravní prostředky, uvědomujeme si základní bezpečnostní pravidla.

Během měsíce května jsme se věnovali integrovanému bloku „Vím, kam patřím“ a podtématům „Moje rodina“, „Tady jsem doma“ a „Praha, město, kde žiji.

 

Fotografie za měsíc květen najdete na portálu "úschovna.cz" (přístup Vám bude zaslán prostřednictvím e-mailové adresy). 

 

Co už umíme:

 

Písnička: Muzikantská rodina

Táta včera v šatníku, zatloukal pár hřebíků.

Bum, bum, bum, div nezbořil celý dům.

V kuchyni zas maminka, každou chvilku zacinká,

paličkou, velkou nebo maličkou.

Naše malá Monika taky v hudbě vyniká,

ta hraje, na skleničku od čaje.

I náš Véna ze zvyku, umí dělat muziku,

panečku, vařečkou o vřečku.

Když my hrajem do-re-mi, každý pozná, kdo jsme my,

jediná, muzikantská rodina.

 

Básnička: Rodina

Co ta očka vidí?

Vidí, vidí lidi.

Tátu, mámu, holčičku,

kluka, dědu, babičku.

Spolu bydlí v domečku,

na zeleném kopečku.

 

 

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem Vaše třídní paní učitelky,

 

Vilma Veselská a Helena Petrová

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS