Kategorie: Termíny akcí, Krtci

Krtci - květen, červen 2020

Vážení rodiče a milé děti, v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 přebírají děti, které jsou přihlášeny do mimořádného provozu, program třídy „Krtků“.

S dětmi, které již nepřijdou, se loučíme. Přejeme Vám překrásné prázdniny, plné sluníčka, zážitků a dojmů. Předškolákům úspěšný vstup do ZŠ a všem „hodně zdraví“.

Vaše paní učitelky Helenka, Vilma a Terka

Děti, které již do školky docházet nebudou, si mohou veškeré věci ze šatny vyzvednout v úterý 2. června 16-17 hod. nebo ve čtvrtek 4. června 16-17 hod. Zodpovědná osoba při vydávání věcí je p. učitelka Vrbová, v případě dotazů ji kontaktujte na emailu: ja.vrbovaksidlišti.cz

 

V mimořádném provozu 25. 5. – 30. 6. 2020 budou do třídy Krtků docházet přihlášené děti ze tříd Krtci a Myšky. Ve třídě se setkáte s těmito paní učitelkami: za Krtky Helenka, Vilma a Terka, za Myšky Mirka a Janička

Rádi bychom Vás upozornili na několik nových skutečností.

Většina aktivit bude probíhat na zahradě MŠ, dejte tedy dětem vhodné oblečení (do každého počasí), nezapomeňte své dítě namazat krémem s UV filtrem a dát mu podepsanou lahvičku s pitím (bude na zahradu MŠ a bude se dle potřeby doplňovat).

Nedávejte dětem pyžama, na odpočinek má každé dítě stabilně připravené lehátko v odd. Myšky. Nedávejte žádné hračky do MŠ, a to ani na polední odpočinek. Nejezděte na kolech, koloběžkách a bruslích do areálu MŠ (neparkovat zde).

Také nebudou organizovány žádné nadstandartní akce.

Začátkem období si budeme povídat o bezpečnosti, pravidlech třídy a neustále si je připomínat. Je též nutné, abychom dbali zvýšené hygieny. Proberte to s dětmi i doma.

Zaměříme se na téma „Moje rodina“ – pojmenujeme příbuzenské vztahy, křestní jména, budeme poznávat některá písmenka. Při popisu zážitku se pokusíme vylíčit, co vše děti zažily a co jim přineslo radost. Zahrajeme si na rodinu s panenkami a kočárky.

V dalším časovém úseku se zaměříme na téma – LÉTO. Jeho součástí bude pozorování změn v přírodě (zahrada MŠ). Pojmenujeme některé rostliny a živočichy, povíme si, jestli jsou pro člověka užiteční. Poznáme rozdíl mezi keřem a stromem.

Procvičíme si pohybové dovednosti na herních prvcích, rovnováhu i pohyb na pokyn. Budeme se „otužovat“ sluncem a vzduchem. Zároveň si uvědomíme nebezpečí slunečních paprsků.

Při tvorbě v pískovišti si vyzkoušíme prostorovou představivost, vybudujeme tunely, hrady a silnice. Pokusíme se kreslit křídou i klacíkem do písku, z kamínků a různých přírodnin vytvořit mozaiku, ale i domečky pro broučky nebo skřítky.

Procvičíme si chytání a házení míče.

V rámci hry Pějme píseň…, si zopakujeme všechny známé lidové písničky.

Rozšíříme si slovní zásobu v oblasti léto, dovolená, prázdniny. Koncem období si budeme povídat o cestování, zajímavých místech naší země i cizích zemí. Opět si řekneme, že každý národ má jiné zvyky, řeč, kulturu i barvu pleti…

Připomeneme si, na co si máme dávat pozor při pohybu v přírodě, jak ochránit zdraví své i druhých.

Doufáme, že toto mimořádné období proběhne bez komplikací.

Všechny paní učitelky u Krtků Vám přejí hodně zdraví

Písnička

//: Pějme píseň do kola

okolo stola la la…://

Komu píseň schází

zaplatí dva mázy.

//: Pějme…

Pohybová hra – Na jelena

Básnička - Sluníčko - (malujeme prstem a rukou)

Namaluju kolečko,

tak začíná sluníčko.

Jedno očko, vedle druhé,

na celý svět koukat bude.

Pusinka je miska malá,

směje se a zpívá tra-lá.

Čárku ke kruhu maluju,

paprsek tak vytvaruju.

Přidám čárky dokola,

sluníčko na nás volá.

Slunce na vše dosáhne,

když paprsky natáhne.

Když sluníčko pěkně svítí,

Všude roste plno kvítí

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS