Kategorie: Termíny akcí, Krtci

Krtci - leden 2024

 

 

Vážení rodiče, milé děti.

 

V lednu společně pozorujeme zimní přírodu, určujeme znaky zimního období, užíváme si zimních radovánek a sportů, hrajeme si na sněhu a myslíme při tom na bezpečnost svou i svých kamarádů. Učíme se pečovat o zimní přírodu, pozorujeme a krmíme ptáčky na školní zahradě. Přemýšlíme o tom, co si oblečeme, jak se můžeme otužovat a předcházet tak nemocem.

Rozvíjíme pohybové dovednosti a fyzickou zdatnost. Osvojujeme si poznatky o tělovýchově a sportu, vytváříme si návyky zdravého životního stylu a získáváme poznatky důležité k podpoře našeho zdraví. Rozvíjíme schopnost sebeovládání, kooperativní činnosti a základní kulturně společenské postoje. Získáváme poznatky důležité k podpoře zdraví, prevenci úrazů a vytváření elementárního povědomí o zimní přírodě, přírodních jevech a životě zvířat v zimě.

 

Během měsíce ledna jsme se věnovali integrovanému bloku „Vládne paní zima“ a podtématům „Zimní hry a sporty“„Zvířata v zimě“ a „Z pohádky do pohádky“.

V lednu u nás v MŠ proběhla tradiční dopolední akce „Pankrácký ples“. Děkujeme rodičům za nachystané společenské oblečení pro děti. Věříme, že si děti ples užily a v následujícím měsíci se budeme moc těšit na karneval.

 

Očekávané výstupy: Záměrně se soustředíme na činnost a její dokončení. Učíme se nazpaměť krátké texty, říkanky a písničky, reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu. Umíme si zapamatovat pohádku, děj, příběh a převyprávět ho. Rozvíjíme a obohacujeme hru podle své představivosti a fantazie. Učíme se řešit problémy, úkoly a situace. Rozvíjíme pohybové dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky.

 

Fotografie za měsíc leden najdete na portálu "úschovna.cz" (přístup Vám bude zaslán prostřednictvím e-mailové adresy).

 

Co už umíme:

 

Písnička: Huboval vrabčák na zimu

Huboval vrabčák na zimu,

škoda, že nemám peřinu.

Studí mě nohy, zebe mě nos,

protože skáču i v zimě bos.

 

Hodily by se sněhule,

čepice, na ní bambule.

Jenže jsem vrabec neposeda,

ve sněhulích se létat nedá.

 

Říkanka: Ježek v zimě

Kam se ježek v zimě schoval?

Neklouzal se, nesáňkoval.

Zahrabal se do listí,

od té chvíle spí a spí.

 

Zahrabal se do země:

Lidičky, vzbuďte mě,

až zavoní fialky,

zapískají píšťalky.

 

 

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem Vaše třídní paní učitelky,

Vilma Veselská a Helena Petrová

 

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS