Kategorie: Termíny akcí, Krtci

Krtci - říjen 2023

 

 

Vážení rodiče, milé děti.

 

V měsíci říjnu společně pozorujeme změny v přírodě, její kouzlo a barevnost. Získáváme a upevňujeme si poznatky o podzimu, uvědomujeme si střídání ročního období. Rozlišujeme stromy a jejich plody. Uplatňujeme vlastní tvořivost a fantazii při hrách s přírodninami, které sbíráme na školní zahradě i v lese. Cítíme, že přírodu je potřeba chránit a pečovat o ni.

Umíme charakterizovat podzim jeho typickými znaky. Poznáváme a umíme pojmenovat některé listnaté a jehličnaté stromy, rozlišujeme ovoce a zeleninu. Uvědomujeme si vliv počasí na běžný život, poznáváme části lidského těla, dokážeme si vytvořit zdravé životní návyky v péči o zdraví. 

 

Během října jsme se věnovali integrovanému bloku „Podzim hraje všemi barvami“ a podtématům „Na zahradě, na poli, v lese, Co umí vítr a déšť, Podzim je velký malíř a Moje tělo, moje zdraví". 

 

Očekávané výstupy: Na základě vlastního pozorování a zkoumání objevujeme změny v přírodě, zkoušíme společné experimenty s přírodním materiálem (dýně, kaštany, ořechy, listí apod.). Seznamujeme se s tradicemi vztahující se k tomuto podzimnímu období. Využíváme představivost, tvořivost a fantazii, zdokonalujeme jemnou motoriku. Uvědomujeme si, jak se chováme k přírodě. Rozvíjíme postřeh a vnámání detailu. 

 

Fotografie za měsíc říjen najdete na portálu "úschovna.cz" (přístup Vám bude zaslán prostřednictvím e-mailové adresy).

 

Co už umíme:

 

Básnička s pohybem: Leze ježek, leze v lese

Leze ježek, leze v lese,

žížalky si domů nese.

Děti v lese běhají,

ježka všude hledají.

Ježek píchá do všech stran,

já se chytit nenechám.

Do listí se zahrabal,

stočil se a potom spal.

 

Písnička: Na tý louce zelený

Na tý louce zelený, pasou se tam jeleni,  

pase je tam mysliveček v kamizolce zelený, zelený,

pase je tam mysliveček v kamizolce zelený.

Počkej na mě, má milá, zastřelím ti jelena,

aby se ti zalíbila kamizolka zelená, zelená,

aby se ti zalíbila kamizolka zelená.

Počkej na mě mé srdce, zastřelím ti zajíce,

aby se ti zalíbila myslivecká čepice, čepice,

aby se ti zalíbila myslivecká čepice.

 
 
 

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem Vaše třídní paní učitelky,
 

Vilma Veselská a Helena Petrová

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS