Kategorie: Termíny akcí, Krtci

Krtci - únor/březen 2022

Začátek měsíce února byl ve znamení pohádek. V interaktivním bloku s názvem " Z pohádky do pohádky" jsme si povídali, jaké druhy pohádek známe , kde se můžeme s pohádkou setkat, jaké vlastnosti kladné i záporné mají hrdinové a proč mají pohádky rády děti i dospělí.

Dopodrobna jsme nastudovali pohádku "O šípkové Růžence, O dvanácti měsíčkách a O koblížkovi". Využili jsme k tomu didaktickou pomůcku, která dětem umožnila seřadit obrázky podle dějové posloupnosti, skládat puzzle a manipulovat s postavičkami. Děti pracovaly samostatně i ve skupinách a práci si užily. "O koblížovi" jsme si zahráli i divadlo a naučili se básničku "Já koblížek, koblížek…". Vysvětlili jsme si co znamená  „...po sýpce metený, po truhlách škrábaný".

Všechny se děti se zapojily do příprav karnevalu. Společně jsme zdobili třídu, vyráběli papírové řetězy a prostírali sváteční stůl. Karneval si děti moc užily, což jsme zdokumentovali na fotografiích. Karnevalem jsme zakončili pohádkové téma.

Následovalo objevování světa kolem nás a integrovaný blok " Co děláme celý den".

Naučili jsme se orientovat v čase, pojmenovat činnosti, které jsou spojeny s určitou denní dobou, aktivně používat pojmy ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer. Vyrobili jsme si deník. Naučili jsme se básničku "Den a noc" (na nástěnce). Uspořádali jsme si výstavku hodin, hodinek a budíků. Hráli jsme hru " Čtvrt, půl třičtvrtě celá ukažte hodinky kolik to dělá" a  děti zvládnout nastavit na papíových hodinách celou hodinu.

Probíhá program primární prevence pro mateřské školy organizace "Proxima sociale". Lektorky společnosti mají vždy pro děti připraven ucelený blok s motivační pohádkou na dané téma. Děti se učí spolupracovat s dalšími dospělími osobami, nestydět se sdílet svoje názory a získávají povědomí o možných nebezpečích a nástrahách běžného života ve společnosti zase jiným způsobem.

Průběžně se zabýváme aktivitami, které usnadní dětem vstup do základní školy. V sociální oblasti vedeme děti k samostatnosti a nepředkládáme jim hotová řešení. Snažíme se je vést k samostatnosti a k tomu, aby se o svůj komfort a uspokojování základních potřeb dokázali postarat samostatně.

Zabýváme se činnostmi, které rozšiřují dětem kompetence v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti (rozkládáme slova na slabiky, vytleskáváme, rozšiřujeme slovní zásobu vyprávěním zážitků, graficky znázorňujeme čísla a písmena, porovnáváme velikosti tvary hmotnost).

Fotografie za únor najdete ve fotogalerii zde: https://mskp.rajce.idnes.cz/

 

Bíží se se zápis do 1. třídy

Zápis do Školy Kavčí hory se koná 5. a 6. dubna 2022 v 14.00 - 19.00

Den otevřených dveří pro děti a jejch rodiče se koná 23. března v 8.00 - 12.00

Pokud máte jakékoliv pochybnosti ohledně nástupu do první třídy, objednejte se včas do pedagogicko-psychologické poradny. Pokud už teď víte, že Vaše dítě příští rok nenastoupí do ZŠ, nahlaste to prosím, abychom s ním počitali a drželi mu místo.

 

Co nás čeká v březnu

 • Programy Proxima sociale
 • Pokračování tématické bloku "Objevujeme svět kolem nás" (Co děláme celý den-dokončení, Co děláme celý rok, Každý něco dělá, Země a vesmír)
 • Jarní prázdniny
 • Divadlo "O Červené Karkulce"

 

I v měsíci březnu bude ještě provoz třídy omezen. Počítejte tedy se změnami a slučováním tříd.

Děkujeme za pochopení.

Hezké březnové dny V+H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
 • Mateřská škola - Kaplická

 • Kaplická 841
 • 140 00  Praha 4
 •  
 • E-mail:
 •   mskaplicka@ksidlisti.cz
 • Tel:
 •   +420 241 090 270
 • Školní jídelna:
 •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS