Kategorie: Termíny akcí, Krtci

Krtci - září 2019

Zdravíme vás všechny z Krtečků. Máme za sebou první měsíc nového školního roku a rádi konstatujeme, že všechny děti úspěšně zvládly adaptaci na nové prostředí a nový kolektiv.  Tento měsíc jsme se věnovali prvnímu tematickému celku:  „Léto končí, jsme spolu ve školce“, který má podtémata:  „Školka nás volá“, „Naše prázdninové cesty“, „Já a moji kamarádi“.

Děti se velmi rychle naučily jména svých nových kamarádů a to i díky tomu, že jsme se spojili s dětmi z oddělení Zajíčků, Myšek a Ježků, takže se mezi sebou již dobře znaly z minulých let. Do třídy nám přibyly jen tři zcela nové děti a tři děti mají individuální vzdělávání.

Zaměřili jsme se na rozvoj slovní zásoby a souvislého vyjadřování, prožívání radosti a uspokojení z hezkých zážitků, posilování sebedůvěry a jistoty při slovním projevu před ostatními, na rozvoj tvořivosti, fantazie a obratnosti. Dále také na podporu samostatnosti (odloučení od rodičů, pracovní a sebeobslužné činnosti)

Stále spoluvytváříme pravidla třídy, upevňujeme nový kolektiv, posilujeme vazby a vztahy mezi dětmi, kamarádského chování, vzájemnou pomoc. Dbáme na správné sezení u stolků jak při výtvarných a grafických činnostech, tak i u jídla. Máme radost, že držení příboru se zlepšilo téměř u všech dětí. Stále opravujeme držení psacích potřeb, abychom upevnili správný návyk.

Ráno začínáme ve společném  „kolečku“ říkankou i písničkou, uvědomujeme si, jaký je den v týdnu, měsíc v roce, roční období. Děti rády vyprávějí své zážitky z víkendu, nebo z průběhu týdne. Posilují tak vyjadřovací schopnosti a jistotu ve vystupování před ostatními.

Na společné akci „Vítáme Tě ve školce“ se děti z Krtečků ujaly přivítacího obřadu, abychom písničkou uvítali nové děti v mateřské škole.

Zapojili jsme se do výtvarné soutěže vyhlášené MČ Praha 4 v rámci podpory mezigeneračního soužití, pro školní rok 2019/20 na téma „Prázdniny s babičkou/dědou“. Slavnostní vyhlášení soutěže bude v listopadu 2019.

V měsíci říjnu se budeme věnovat dalšímu tematickému celku: „Podzim hraje všemi barvami“ a jeho podtématy: „Podzim je veliký malíř“ a „Na zahradě, na poli, v lese“

S postupujícím podzimem společně pozorujeme změny v přírodě, její kouzlo a barevnost. Upevňujeme si poznatky o podzimu. Uvědomujeme si střídání ročních období, rozlišujeme stromy a jejich plody. Uplatňujeme vlastní tvořivost a fantazii při hrách s přírodninami, které využíváme při různých činnostech. Cítíme, že přírodu je potřeba chránit a pečovat o ni. Těšíme se na společná pozorování změn v přírodě, uvědomíme si střídání ročních období a uplatníme fantazii při hrách s přírodninami, které podzim nabízí. Chystáme se zkoumat plody a semínka a proto uvítáme podzimní ovoce na prohlížení i ochutnávání. Můžete nám poslat na ukázku i lesní plodiny (houby, žaludy, kaštany, bukvice, šišky...) či jiné zajímavosti vhodné k podzimu.

Pokračujeme v projektu „Záhony pro školky“ pěstováním plodin na vyvýšeném záhonku, který nám poskytla MČ Praha 4. Hned začátkem měsíce října nás čeká workshop, který nás zábavnou formou uvede do zahradnického světa.

Těšíme se na ukázku dravců, se kterými přijede sokolník za námi do školky.

Chystáme se na zahradu školy, kde proběhne výstava fotografií „Cena Kakaa“, kde si připomeneme, že ne všude na světě si děti mohou hrát, vzdělávat se a radovat bez hrozby zneužití a vykořisťování. Současně si zopakujeme dětská práva prostřednictvím publikace „Slabikář dětských práv“.

Na světový den výživy (16.10.) se s vámi sejdeme ve školce na společném tvoření z přírodních materiálů pod názvem „Šla Nanynka do zelí“. Jsme napjatí, jak zajímavě pojmete tvoření z hlávek zelí, dýní apod. Vaše výtvory rádi vystavíme na ochozech školky. Podrobnosti k akci najdete na nástěnkách v šatně.

Na fotografie z průběhu měsíce se můžete podívat zde: https://mskp.rajce.idnes.cz/Krtci_-_zari_2019/

(uživatelské jméno a heslo Vám bylo sděleno na třídní schůzce, příp. ho zjistíte ve své třídě).

 

Děkujeme Vám všem za potřeby do MŠ a také za papíry na kreslení i do kopírky na pracovní listy a přejeme vám všem krásný začátek podzimu. H a V

 

Na říjen (další průběžně na nástěnce)

Báseň: Když se mění léto v podzim

Když se mění léto v podzim

mění se i barva rostlin

Zahrádka, kde kvete astra

bývá i v tu dobu pestrá.

 

Podzime, podzime

nebuď vůbec smutný

dokud astra rozkvétá

smutek není nutný

 

Píseň: Šla Nanynka do zelí

Hra: Na mlsné zajíce

pomůcky: velké lano, barevné míčky (nebo zmačkané koule = zelné hlávky)

pravidla: děti= zajíci utvoří kruh kolem lana na zemi stočeného do kruhu = pole. Uvnitř barevné míčky=zelné hlávky. Za doprovodu hudby děti poskakují okolo kruhu. Na smluvený signál sebere každý 1 hlávku a vrátí se zpět do kruhu. Potom položí hlávky zpět do kruhu. V každém dalším kole se odstraní 1 hlávka. Vyřazené děti dělají hlídače hlávek.

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS