Kategorie: Termíny akcí, Myšky

Myšky - duben 2024

 

 

Vážení rodiče, milé děti.

 

V měsíci dubnu pozorujeme změny v přírodě a vnímáme sílu jarního sluníčka. Umíme charakterizovat hlavní znaky jara, seznamujeme se s jarními květinami, sledujeme keře a stromy na školní zahradě i v okolí MŠ. Poznáváme zvířata a jejich mláďata, ptáky přilétající z teplých krajin. Rozvíjíme hudební hry a dramatické činnosti, posilujeme radosti z objevovaného, probouzíme zájem a zvídavost. Vyjadřujeme své představy pomocí různých výtvarných technik – používáme barvy, modelujeme, tvoříme z papíru a vyrábíme z různých materiálů, přírodnin apod. Rozvíjíme schopnost žít ve společenství ostatních lidí a přizpůsobit se nastaveným pravidlům. Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou. Umíme si osvojit estetické vnímání i cítění motivované jarní přírodou.

 

Očekávané výstupy:

S využitím jarního tématu se seznamujeme s tradicemi a zvyky naší kultury - chápeme význam každoročního oslavování svátku "Den Země" (22.4.) a Čarodějnic (30.4.). Získáváme základní poznatky o přírodě, osvojujeme si elementární poznatky o lidových zvycích a přírodních jevech. Máme povědomí o významu životního prostředí, učíme se poznávat přírodu všemi smysly, umíme citlivě přistupovat k živým bytostem. Rozvíjíme pohybové, hudební i dramatické činnosti, zaměřujeme se na spolupráci (přizpůsobujeme se společnému programu a spoluvytváříme příjemné prostředí a atmosféru). 

 

Během měsíce dubna jsme pokračovali v integrovaném bloku „Jaro je tu, má zelená křidélka“ a podtématům „K čemu jsou hnízda a pelíšky“ a „Jaro v trávě a na zahradě“

Fotografie za měsíc duben najdete na portálu "úschovna.cz" (přístup Vám bude zaslán prostřednictvím e-mailové adresy). 

  

Co už umíme:

 

Básnička: Semínko

V zemi malé semínko, 

spinká jenom malinko.

Když sluníčko zasvítí, 

začne pěkně klíčiti.

Klíčí stále výš a výš

až poupátko uvidíš.

A pak z toho poupěte,

nádherný květ vykvete.

 

 

Písnička: Běžela ovečka

Běžela ovečka hore do kopečka,

a za ní beránek, žalovat na zámek.

Nežaluj beránku na svoju galánku,

ona ti uvine věnec z rozmarýnku.

 

 

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem Vaše třídní paní učitelky,

 

 

Miroslava Maršíčková a Linda Kadlecová

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS