Kategorie: Termíny akcí, Myšky

Myšky - listopad 2019

I uplynulý měsíc listopad byl v naší školce plný zajímavých událostí. Na začátku tohoto měsíce jsme si upevnili poznatky o podzimu, který nás okouzlil svými krásnými barvami. Díky tomu jsme mohli prostřednictvím nejrůznějších výtvarných, hudebních a pohybových činností ukončit další tematický celek: „Podzim hraje všemi barvamiˮ. Vytvořili jsme si tak nejrůznější podzimní obrázky, kterými jsme vyzdobili prostory naší třídy a šatny. Pro předškoláky byly i pro tento měsíc připraveny nejrůznější grafomotorické a početní úlohy.

Hned po podzimních prázdninách do naší třídy nastoupil nový chlapeček, kterého ostatní děti velmi pěkně přijaly do stávajícího kolektivu.

4.11. nás navštívily studentky čtvrtého ročníku Střední školy Kavčí hory, které měly pro děti nachystaný pestrý dopolední program s podzimní tématikou.

5.11. se děti seznámily se základy preventivní zubní hygieny, v rámci kterého si díky z domova přineseným zubním kartáčkům, mohly nacvičit správnou techniku čištění zoubků. Děkujeme rodičům, že dětem na tuto akci nezapomněli přinést zubní kartáčky. 

6.11. nás čekal tradiční lampionový průvod, na který mohly děti i rodiče přijít v maskách. Průvod procházel z MŠ směrem do Centrálního parku Pankrác, v jehož cíli, čekalo děti opékání buřtů, zprostředkované naším Klubem rodičů, čímž jim moc děkujeme.

11.11. jsme si na třídách s dětmi připomněli svátek svatého Martina, naučili se krátkou básničku a vytvořili papírové podkovy pro Martinova koně.

12.11. nás čekalo Vánoční fotografování, při kterém jsme si s dětmi uvědomily, že se i my - Myšky umíme chovat ukázněně, jako již opravdu velké děti a ještě se při tom pěkně usmívat. 

20.11. proběhla v každé třídě, pro děti starší 5 let bezpečnostní příprava sjednaná složkami integrovaného záchranného systému. Děti byly z návštěvy hasičů policistů a záchranářů velmi rozradostněny a nadšeně poslouchali přednášené informace, jak se zachovat v krizových situacích. V rámci akce si také mohli prakticky vyzkoušet některé z pomůcek, které členové IZS běžně používají (hasičské helmy, nafukovací dlahy, tonometry nebo fonendoskopy…).

27.11. nás navštívila další skupinka studentek, která měla pro děti opět připravený program, tentokrát již s vánoční tématikou. Vytvořené papírové ozdoby si děti mohly odnést domů.

29.11. jsme zamkli školkovou zahradu na stříbrný klíč a jako každý rok společně rozsvítili před školkou vánoční strom a ozdobili okolní prostor Vámi přinesenými nerozbitnými ozdobami, za které moc děkujeme.

Tím jsme se s měsícem listopadem definitivně rozloučili a zároveň přivítali nadcházející a dětmi tolik očekávaný vánoční čas.

Co nás čeká v prosinci:

S prosincem přichází čas společného tvoření, zpívání, radosti a těšení, které nám přináší advent. V tomto období budeme dětem dávat velký prostor pro tvořivost fantazii, rozvíjení a upevňování citových vazeb. Věříme, že nám tento čas přinese mnoho hezkých společných zážitků.

V tomto měsíci se budeme zabývat třemi podtématy: „Čert a Mikuláš v MŠˮ, „Advent a vánoční zvykyˮ a „Co najdeme pod stromečkemˮ.

Tímto bychom Vás chtěli poprosit, aby jste si s dětmi doma povídali o vánočních svátcích, poslouchali známé vánoční koledy, opakovali básničky s vánoční tématikou a podpořili děti, aby se nebály před příchodem Mikuláše, anděla a čerta (které u nás ztvární studenti střední odborné školy Kavčí hory)

3.12. k nám do MŠ zavítá divadlo s představením: „Jak se v pekle kujou pikleˮ.

5.12. se budeme těšit na Mikulášskou nadílku, která proběhne na jednotlivých třídách.

13.12. se ve školce, pro děti, uskuteční vánoční koncert: „Půjdem spolu do Betlémaˮ, pod vedením Lídy Heligerové.

18.12. dopoledne proběhne vánoční nadílka na třídách, odpoledne se pak společně s dětmi můžete na jednotlivých třídách těšit na vánoční besídku, po níž bude venku pod ochozy následovat vánoční občerstvení s možností nákupu nejrůznějších výrobků dětí

23.12. - 3.1. vánoční prázdniny, školka bude uzavřena

Na fotky z listopadu se můžete podívat zde: https://mskp.rajce.idnes.cz/

(uživatelské jméno a heslo Vám bylo sděleno na třídní schůzce, příp. ho zjistíte ve své třídě).

 

Všem rodičům velmi děkujeme za spolupráci a Vaši podporu. A přejeme Vám i Vašim dětem krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti, ale také šťastné vykročení do nového roku 2020.

Jana a Mirka

 

Pranostika:

„Už je tady prosinec, o polínko prosí pec.ˮ

 

Básnička: Čertík

Čertíka se nebojíme,

protože my nezlobíme

když tak jenom trošinku

tatínka a maminku.

 

Koleda: Štěstí, zdraví

Štěstí, zdraví, pokoj svatý

vinšujeme vám!

Nejprv pánu hospodáři,

pak Vašim dítkám.

 

Z daleka se béřeme,

novinu Vám neseme,

co jest se nám přihodilo

v městě Betlémě.

 

Pohybová hra:  Z pekla do pekla

V prostoru rozmístíme kruhy. Každé dítě má jeden kruh, společně si zpíváme čertovskou písničku a  učitelka jeden kruh odebere, děti mezitím poskakují mezi jednotlivými kruhy. Když paní učitelka náhle řekne: „Z pekla do peklaˮ musí si děti stoupnout do kruhu, na koho však kruh nevyjde, ten jde stranou fandit ostatním a nebo se přidá k někomu do kruhu.

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS