Kategorie: Termíny akcí, Myšky

Myšky - říjen 2023

 

 

Vážení rodiče, milé děti.

 

V měsíci říjnu společně pozorujeme změny v přírodě, její kouzlo a barevnost. Získáváme a upevňujeme si poznatky o podzimu, uvědomujeme si střídání ročního období. Rozlišujeme stromy a jejich plody. Uplatňujeme vlastní tvořivost a fantazii při hrách s přírodninami, které sbíráme na školní zahradě i v lese. Cítíme, že přírodu je potřeba chránit a pečovat o ni.

Umíme charakterizovat podzim jeho typickými znaky. Poznáváme a umíme pojmenovat některé listnaté a jehličnaté stromy, rozlišujeme ovoce a zeleninu. Uvědomujeme si vliv počasí na běžný život, poznáváme části lidského těla, dokážeme si vytvořit zdravé životní návyky v péči o zdraví. 

 

Během října jsme se věnovali integrovanému bloku „Podzim hraje všemi barvami“ a podtématům „Na zahradě, na poli, v lese, Co umí vítr a déšť, Podzim je velký malíř a Moje tělo, moje zdraví". 

 

Očekávané výstupy: Na základě vlastního pozorování a zkoumání objevujeme změny v přírodě, zkoušíme společné experimenty s přírodním materiálem (dýně, kaštany, ořechy, listí apod.). Seznamujeme se s tradicemi vztahující se k tomuto podzimnímu období. Využíváme představivost, tvořivost a fantazii, zdokonalujeme jemnou motoriku. Uvědomujeme si, jak se chováme k přírodě. Rozvíjíme postřeh a vnámání detailu. 

 

Fotografie za měsíc říjen najdete na portálu "úschovna.cz" (přístup Vám bude zaslán prostřednictvím e-mailové adresy).

 

Co už umíme:

 

Básnička: Rozpočítadlo 

U našeho lesíka,

starý ježek naříká,

že prý ztratil nové boty,

když šel včera do roboty,

Nenaříkej ježku náš,

mezi námi boty máš.

Ať je našel ten nebo ten,

vypíchej ho z kola ven!

 

Říkanka: Drak

Letí, letí drak. 

letí do oblak.

Barevné má pentličky,

zdraví všechny dětičky.

 

 

Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem Vaše třídní paní učitelky,
 
Miroslava Maršíčková a Linda Kadlecová
 
 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS