On-line třídní schůzka před zápisem pro rodiče nových dětí

Dobrý den,

z důvodu epidemiologické situace bohužel nemůžeme ve školce uspořádat naši tradiční akci "Školka nanečisto" pro děti, které mají zájem o docházku do naší MŠ a chystají se s rodiči k zápisu. 

Z toho důvodu zveme všechny rodiče, kteří mají zájem přihlásit své dítě k docházce v MŠ Kaplická na nový školní rok 2021/2022 na on-line schůzku před zápisem.

Schůzka se koná v pondělí 26. 4. od 15:00, připojíte se na ni kliknutím na odkaz níže: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQ2MjFmNDUtYTI2Mi00OTM1LTlmZDUtYWM0YThhZjlkYzI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222fda7ff5-7542-417c-8fa4-126b7c34a16c%22%2c%22Oid%22%3a%22af2be855-9c98-4804-b4f0-a7fdb3a76035%22%7d

 

Na schůzce se dozvíte všechny věci k zápisu a další informace ohledně naší mateřské školy, samozřejmě zodpovíme i Vaše dotazy.

Těšíme se na Vás!

Kolektiv MŠ Kaplická 

 

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS