Kategorie: Termíny akcí, Společné akce

POKYNY PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE V DOBĚ PROVOZU MŠ OD 25. 5. DO 30. 6. 2020

Vážení rodiče, zde ještě přinášíme podrobné informace k organizaci provozu v mimořádných podmínkách stanovených pokynem MŠMT k zahájení provozu mateřských škol od 25. 5. do 30. 6. 2020

!!! RODIČE DĚTÍ, JEJICHŽ PŘIHLÁŠKU JSME ZAEVIDOVALI, NAJDOU KOPII TĚCHTO INFORMACÍ V KOMENS V APLIKACI BAKALÁŘI. TZN. POKUD VÁM TATO ZPRÁVA PŘIŠLA DO BAKALÁŘŮ, BERTE PŘIJETÍ DÍTĚTE OD 25. 5. ZA POTVRZENÉ !!!

 

Děti jsou rozděleny do stabilních skupin, které nelze měnit.

Děti ze Zajíčků se spojily s Ježky (skupina 2) a děti z Myšek s Krtky (skupina 1).

Sourozenci jsou vždy společně ve třídě.

 

Skupina 1 – příchod do mateřské školy brankou v ulici V Rovinách.

Výchovně vzdělávací činnost a stravování bude probíhat v oddělení Krtci. Polední klid na lehátku ve třídě Myšky.

Pro pobyt venku využívá skupina č. 1 část zahrady v úseku od pískoviště u zahradního domku směrem vpravo.

Hygiena při pobytu venku v umývárně (venkovní) v pavilonu Krtci.

 

Skupina 2 – příchod do mateřské školy brankou z ulice Kaplická.

Výchovně vzdělávací činnost a stravování bude probíhat v oddělení Ježci. Polední klid na lehátku ve třídě Zajíci.

Pro pobyt venku využívá skupina č. 2 část zahrady v úseku od dřevěné lokomotivy směrem vpravo.

Hygiena při pobytu venku v umývárně (vnitřní) v pavilonu Ježci.

 

Děti budou odpočívat ve spodním prádle, není třeba pyžamo.

 

Do zahradního domku nemají přístup děti.

Pitný režim venku zajištěn z plastových lahviček přinesených z domova.

Pobyt venku je organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi jednotlivými skupinami.

Izolace – ve třídě Zajíci.

 

Zákonný zástupce při příchodu do mateřské školy odevzdá 25. 5. 2020 čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u svého dítěte ne starší 24 hodin.

 

Dítě prochází při vstupu do třídy ranním filtrem. Bude mu změřena teplota. Podle pokynu HSHMP teplota nesmí být naměřena 37 stupňů a vyšší.

Po vstupu do umývárny si dítě pod dohledem umyje ruce po dobu nejméně 30 sekund.

 

Dítě se známkou akutního onemocnění a teplotou nebude do mateřské školy přijato. Pokud se známky onemocnění objeví během dne, dítě bude v izolaci a zákonný zástupce si jej neprodleně musí z mateřské školy odvést. O podezření na onemocnění Covid – 19 mateřská škola informuje hygienickou stanici. V případě prokázání onemocnění bude účastníkům vzdělávání nařízena karanténa.

 

Provoz v obou skupinách je od 6.30 do 17.00 hodin.

Žádáme doprovázející osoby dětí, aby si zorganizovali příchod do mateřské školy tak, abychom mohli uzavřít branky v 8:45. 

 

Zákonní zástupci jsou povinni svoje děti seznámit s dodržováním bezpečnostních pravidel v souvislosti s epidemií Covid-19 a s upraveným školním řádem, který najdete zde: https://www.ksidlisti.cz/mskp/terminy-akci/dodatek-ke-skolnimu-radu-od-25.5.do-30.6.2020-opatreni-covid, který je platný od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 a je zveřejněn na webových stránkách školy a se kterým jste byli seznámeni prostřednictvím aplikace Bakaláři.

 

Nepřítomnost dítěte zákonný zástupce omlouvá běžným způsobem. Zapisuje do sešitu omluv odchod dítěte po obědě či po spaní.

Při nepřítomnosti delší než týden, je třeba znovu vyplnit čestné prohlášení.

  

Základní vybavení do mateřské školy

 

 • Podepsaná plastová lahvička s pitím na celý den (v případě potřeby doplníme)
 • Pevná obuv na přezutí do třídy
 • Oblečení do třídy
 • Oblečení na zahradu pro každé počasí
 • Náhradní oblečení
 • Pokrývka hlavy
 • Opalovací krém
 • Ručník v igelitové tašce
 • 1x rouška v igelitovém sáčku

 Vybavte děti oblečením pro každé počasí, včetně holínek a pláštěnek. Budeme hodně času trávit venku.

 

Do mateřské školy je z hygienických důvodů zakázáno nosit jakékoliv hračky, včetně dětských dopravních prostředků. (kola, koloběžky, odrážedla).

 

25. 5. a dále bude pro vstup do mateřské školy otevřena branka z ulice V Rovinách i z ulice Kaplická.

Využijte pro vstup do mateřské školy brankou určenou pro vaši skupinu.

 

Informační cedule budou umístěny na obou brankách a také na zábradlí u vstupu do jednotlivých oddělení.

Stolečky s dezinfekčním prostředkem k dispozici u vstupu na ochozech.

 

Vážení rodiče, děkujeme, že dodržujete školní řád a zmíněná režimová opatření.  Věříme, že společně ochráníme zdraví Vaše, Vašich dětí i všech zaměstnanců mateřské školy.

              

              

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
 • Mateřská škola - Kaplická

 • Kaplická 841
 • 140 00  Praha 4
 •  
 • E-mail:
 •   mskaplicka@ksidlisti.cz
 • Tel:
 •   +420 241 090 270
 • Školní jídelna:
 •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS