Kategorie: Termíny akcí, Společné akce

Postup při návratu dětí ze zahraničí od 1. 9. 2021

Vážení rodiče,

od zřizovatele (MČ Praha 4) jsme obdrželi informace, jak postupovat při návratu dítěte do MŠ po zahraniční dovolené.

Jejich znění přikládáme níže: 

 

Zvláštní pravidla pro děti do 6 let v mateřských školách:

 MŠMT vydalo Informaci pro školy a školská zařízení – Režim návratu ze zahraničí (na základě ochranného opatření MZČR ze dne 8.7. 2021, revize 17.8. 2021 a 30. srpna)

Ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců, dětí, žáků a studentů ze zahraničí.

Děti do 6 let věku nepodléhají povinnosti testování, ale pro MŠ se uplatňují zvláštní pravidla:

MŠ nesmí umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. 10 dní jde-li o návrat ze země s extrémním rizikem nákazy (černá barva).

 -          děti musí být v samoizolaci (i kdyby šly na test), doslova „povinnost samoizolace není možné prolomit" (ani negativním testem)

 -          dětí od 6 let se týkají pravidla jako dospělých

 

Ochranné opatření MZČR ze dne 30. srpna s účinností od 1. září – odst. I.19

 Mateřská škola či obdobná instituce nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, nejde-li o děti podle bodu I.10 písm. f), které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li  o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy; povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření.

 

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS