Kategorie: Termíny akcí, Společné akce

Provoz MŠ od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 5. 2021 platí následující: V mateřských školách se od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Praha. Provoz v MŠ probíhá standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).

 

V pondělí se tedy kromě předškoláků těšíme i na ostatní děti a rodiče.

 

Prosíme o dodržování stávajících epidemiologických opatření.

Stále platí:

 • Každé dítě si přinese podepsanou plastovou lahvičku s pitím na celý den (v případě potřeby doplníme)
 • V kapsáři bude mít 1x roušku v igelitovém sáčku

 

Doprovázející osoba se po celou dobu pobytu v areálu MŠ pohybuje s ochranou úst. Bezprostředně  po vstupu do budovy MŠ si dítě i doprovázející osoba vydezinfikují ruce. Dezinfekce je k dispozici u vstupu do mateřské školy v bezkontaktním stojanu. Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě  důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem.

 

Ranní filtr

Ranní filtr provádí učitelka při přebírání dítěte v prostorách šatny příslušného oddělení.

Do mateřské školy je přijato jen dítě, které nejeví známky jakékoliv nemoci a je naprosto zdravé. Dítě se zvýšenou teplotou, rýmou, kašlem, vyrážkou, oparem, zánětem spojivek nebo úrazem nebude do mateřské školy přijato.

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální teplotu považována teplota do 37°C.

 V případě, že se u dítěte vyskytují přetrvávající příznaky infekčního onemocnění v souvislosti s chronickým onemocněním, včetně alergické rýmy a kašle, bude přijato do mateřské školy pouze s potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.

Pokud se u dítěte projeví jakékoliv respirační onemocnění během dne, nasadí si roušku a je mu změřena teplota. Následně je umístěno do izolace. Izolace se nachází v provozním pavilonu mateřské školy. Zákonný zástupce je telefonicky kontaktován a je povinen si dítě neprodleně vyzvednout.

Škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který dále rozhodne o postupu.

 

Zájmové činnosti a kroužky

Z důvodu mimořádné epidemiologické situace nebudou do 30. 6. 2021 v mateřské škole probíhat žádné nadstandartní aktivity (kroužky, divadla, akce s rodiči).

 

Provoz mateřské školy:

Provoz mateřské školy je celodenní od 6.30 do 17.00 hodin.

Branka se zavírá v 8.45 hodin.

 

V Praze dne 30. 4. 2021

 

 

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
 • Mateřská škola - Kaplická

 • Kaplická 841
 • 140 00  Praha 4
 •  
 • E-mail:
 •   mskaplicka@ksidlisti.cz
 • Tel:
 •   +420 241 090 270
 • Školní jídelna:
 •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS