Kategorie: Termíny akcí, Zajíci

Zajíci - květen 2024

 

 

Vážení rodiče, milé děti.

V měsíci květnu jsme se věnovali tématickému celku „Vím, kam patřím“. Povídali jsme si o rodině, jejich členech a vzájemných vztazích. Zjišťujeme, jak je důležitá jejich vzájemná podpora a opora. Vyrábíme dárek pro maminky na společnou besídku ke „Dni matek“. Poznáváme místo a okolí, kde žijeme, seznamujeme se s městem Prahou, historií, památkami, dopravou. Učíme se charakterizovat a rozlišit život ve městě a na vesnici.  Rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku, hudebně pohybové aktivity, trávíme více času na zahradě MŠ.

Očekávané výstupy:

Rozvíjíme komunikativní dovednosti, schopnost vytvářet citové vztahy, povědomí o morálních hodnotách, upevňujeme schopnost žít ve společnosti ostatních lidí. Chápeme strukturu a funkci rodiny, uvědomujeme si příjemné i nepříjemné pocity, rozlišujeme citové projevy v důvěrném i cizím prostředí, orientujeme se v nejbližším okolí, seznamujeme se s účelem místností v našem obydlí, umíme poznat a pojmenovat dopravní prostředky, uvědomujeme si základní bezpečnostní pravidla.

Během měsíce května jsme se věnovali integrovanému bloku „Vím, kam patřím“ a podtématům „Moje rodina“, „Tady jsem doma“ a „Praha, město, kde žiji.

 

Fotografie za měsíc květen najdete na portálu "úschovna.cz" (přístup Vám bude zaslán prostřednictvím e-mailové adresy). 

 

Co už umíme:

 

Říkanka (s pohybem): Zelená je louka

Zelená je louka,

z té louky něco kouká.

Má to černý fráček,

bude to asi kos.

Sedí tam a kouká,

rád by si chytil brouka,

je jich plná louka

a kos má na to nos !

 

Básnička: Maminka

V bříšku mě nosila,

v kočárku mě vozila.

Pamatuješ první zoubek,

natlučené kolínko?

U všeho jsi vždycky byla,

moje zlatá maminko.

Za každou tu chviličku,

nosím si tě v srdíčku.

 

 

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem Vaše třídní paní učitelky,

 

Jana Astlová a Eva Kučerová

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS