Kategorie: Zajíci

Zajíci - květen 2019

V dubnu, jsme se věnovali, tématům „K čemu jsou hnízda a pelíšky“ – tedy vše o zvířátkách a jejich mláďatech a „Svátky jara – Velikonoce“.
V rámci prvního tématu jsme si rozdělili zvířátka na domácí, užitková, exotická a volně žijící. Povídali si o prostředí ve kterém žijí, pojmenovali jejich mláďata a poznávali je podle obrázků. Na některá zvířata jsme si zahráli, malovali jsme (kočku, ptáčka), modelovali, pozorovali na zahradě MŠ a také se naučili písničku s pohybovým doprovodem. Vyskládali jsme si vývojovou řadu žabky, motýlka a další z obrázků. Nezapomněli jsme si říct, že zvířata jsou naši kamarádi a připomněli si, jak se k nim máme chovat. Při spontánní hře si děti nejvíce hráli se stavebnicí „Lesníkův dům“ a „Koňské stáje“.
V rámci druhého tématu jsme se zaměřili na tradice Velikonoc. Pěstovali jsme osení, barvili vajíčka, učili se koledu. Vysvětlili jsme si také k čemu slouží pomlázka a jak dříve probíhal celý velikonoční týden.
Při pěkném počasí - které se letos opravdu vydařilo - jsme velmi často pobývali na zahradě MŠ, kde jsme budovali domečky pro broučky, silnice, tunely v písku a vařili pískové dobrůtky.Mrkající Jezdili jsme na koloběžkách, využívali vůbec všechny herní prvky. Dále jsme pozorovali probouzející se přírodu a změny, kterými za celý měsíc prošla.

Společně s celou MŠ jsme se účastnili akcí:
- Zdravě jím, zdravě spím, ničeho se nebojím (Světový den zdraví)
- Jaro dělá pokusy (pěstování)
- divadlo – „Ježibaba Kolobajzna slaví Velikonoce“
- Velikonoční dílničky (odpolední akce s rodiči)
- Barevný velikonoční týden
- Devatero pohádek (Světový den knihy)
Poslední akcí tohoto měsíce byly „Čarodějnice“.

Začátkem května zabrousíme trochu do historie a společně s nadcházejícím 1. a 8. květnem si povíme něco málo o oslavách státních svátků a o dějinách Prahy, města, ve kterém žijeme. Budeme poznávat okolí naší MŠ. Přečteme si úryvky ze „Starých pověstí českých“, zahrajeme si na Libuši a Bivoje z Vyšehradu. Pokusíme se namalovat státní vlajku a na panoramatu Prahy si ukážeme Hradčany, Petřín a Vyšehrad. Povyprávíme si o tom, co všechno v našem městě známe a které zajímavé stavby ještě musíme poznat a navštívit (kina, muzea, galerie, sportoviště, plavecké bazény, lesy a parky aj.). Budeme též poznávat dopravní značky a dopravní prostředky. Požádáme Vás rodiče o spolupráci: dejte dětem do MŠ fotografie zajímavých míst v Praze, které jste společně navštívili, čestně je vrátíme zpět.
Pojmenujeme členy své rodiny a potrénujeme příbuzenské vztahy (maminka, tatínek, babička dědeček, bratr, sestra, strýc, teta, bratranec, sestřenice). Představíme se celým svým jménem a starší děti zkusí i adresu bydliště a MŠ.

Co nás ještě v květnu čeká?
- Píšeme psaní sluníčku (Den slunce)
- Vlajka vzhůru letí
- Návštěva ČT
- Včelí království
- Jarní fotografování
- Preventivní program pro předškoláky
- Slavnost ke „Dni matek“

 

PH – cvičení v přírodě (slalom, rovnováha, chytání a házení míčem…)

Báseň: pro maminky – překvapení

Báseň: Vltava
Vltava si v létě brzy zrána
polehoučku
brnká do piana.
A co hraje?
Poslechni si u splavu:
přece Smetanovu Vltavu!

 

Píseň: Sedmikráska

Když sluníčko zapadá,
sedmikráska chřadne,
ke spánku se ukládá
do postýlky chladné.

Když sluníčko vyskočí,
sedmikráska vstává,
načeše si obočí,
na motýly mává.

print Formát pro tisk

Pro rodiče

Bakaláři - Škola Kavčí hory

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS