Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: maturita

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023

Na základě vyhlášky č. 177/2009, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, stanovuji podobu maturitních zkoušek pro šk. r. 2022/2023 takto:

Obor vzdělávání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

1. Český jazyk a literatura – didaktický test

2. Volitelný předmět

  1. Cizí jazyk dle volby žákaanglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk - didaktický test
  2. Matematika – didaktický test

3. Nepovinné předměty

  1. Cizí jazyk dle volby žáka – anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk didaktický test
  2. Matematika – didaktický test
  3. Matematika rozšiřující – didaktický test

Žák si může vybrat až 2 nepovinné zkoušky. Nepovinný předmět nemůže být shodný s volitelným předmětem společné části.

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

  1. Český jazyk a literatura –  písemná práce a ústní zkouška
  2. Cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části MZ) dle volby žáka - anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk (shodně se společnou částí) – písemná práce a ústní zkouška
  3. Praktická zkouška z odborných předmětů (veřejná správa, právo, praktikum z veřejné správy) - praktická zkouška
  4. Právo - ústní zkouška
  5. Veřejná správa - ústní zkouška
  6. Nepovinné předměty
    1. Cizí jazyk dle volby žáka – anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk – písemná práce a ústní zkouška
    2. Dějepis - ústní zkouška
    3. Základy společenských věd - ústní zkouška
    4. Psychologie - ústní zkouška

Žák si může vybrat až 2 nepovinné zkoušky. Nepovinný předmět cizí jazyk nemůže být shodný s povinným předmětem společné a profilové části

 

Obor vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

1. Český jazyk a literatura – didaktický test

2. Povinně volitelný předmět

  1. Cizí jazyk dle volby žákaanglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk - didaktický test
  2. Matematika – didaktický test

3. Nepovinné předměty

  1. Cizí jazyk dle volby žáka – anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk didaktický test
  2. Matematika – didaktický test
  3. Matematika rozšiřující – didaktický test

Žák si může vybrat až 2 nepovinné zkoušky. Nepovinný předmět nemůže být shodný s volitelným předmětem společné části.

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

  1. Český jazyk a literatura –  písemná práce a ústní zkouška
  2. Cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části MZ) dle volby žáka - anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk (shodně se společnou částí) – písemná práce a ústní zkouška
  3. Praktická zkouška z odborných předmětů (sociální péče, sociální politika a služby, pedagogika) - praktická zkouška
  4. Pedagogika a psychologie - ústní zkouška
  5. Sociální péče - ústní zkouška
  6. Nepovinné předměty
    1. Cizí jazyk dle volby žáka – anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk – písemná práce a ústní zkouška
    2. Právo - ústní zkouška
    3. Matematika - ústní zkouška

Žák si může vybrat až 2 nepovinné zkoušky. Nepovinný předmět nemůže být shodný s povinným předmětem společné a profilové části.

Bližší podrobnosti:

Jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky lze podle §81, odst. 6 školského zákona nahradit výsledkem standardizované jazykové zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Uznatelné standardizované zkoušky jsou uvedeny v příloze.

 

Ke složení maturitní zkoušky je nutné úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky společné i profilové části.

 

 Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách   323 kB
 pdf
     


Vydáno: 26.9.2022 11:19 | 
Přečteno: 83x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent