Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: příjímací řízení

Výsledková listina pro školní rok 2019/2020 obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2019/2020

V souladu s ustanovením § 60 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00 zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který obsahuje:
1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

2. Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
3. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Registrační číslo Rozhodnutí
203 přijat(a)
205 přijat(a)
201 přijat(a)
237 přijat(a)
204 přijat(a)
207 přijat(a)
240 přijat(a)
212 přijat(a)
245 přijat(a)
229 přijat(a)
233 přijat(a)
215 přijat(a)
225 přijat(a)
234 přijat(a)
210 přijat(a)
220 přijat(a)
242 přijat(a)
208 přijat(a)
209 přijat(a)
216 přijat(a)
246 přijat(a)
228 přijat(a)
231 přijat(a)
218 přijat(a)
238 přijat(a)
214 přijat(a)
226 přijat(a)
211 přijat(a)
230 přijat(a)
235 přijat(a)
244 přijat(a)
241 přijat(a)
236 přijat(a)
239 přijat(a)

První přijatý uchazeč dosáhl 122 bodů a poslední přijatý uchazeč dosáhl 57 bodů.

Zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem dne 30.4. 2019 se jejich přijetí ke studiu považuje za oznámené dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané škole a oboru odevzdáním zápisového lístku dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Zápisový lístek je třeba odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku v předepsaném termínu zájem vzdělávat se v dané škole, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že jej chce uplatnit na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 


Vydáno: 30.4.2019 8:10 | 
Přečteno: 518x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent