Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: příjímací řízení

Výsledková listina pro školní rok 2019/2020 obor 75-41-M/01 Sociální činnost

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2019/2020

V souladu s ustanovením § 60 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00 zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který obsahuje:
1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
2. Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
3. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Registrační číslo Rozhodnutí
116 přijat(a)
104 přijat(a)
148 přijat(a)
143 přijat(a)
127 přijat(a)
128 přijat(a)
121 přijat(a)
151 přijat(a)
130 přijat(a)
133 přijat(a)
107 přijat(a)
111 přijat(a)
101 přijat(a)
108 přijat(a)
149 přijat(a)
129 přijat(a)
138 přijat(a)
134 přijat(a)
141 přijat(a)
142 přijat(a)
105 přijat(a)
117 přijat(a)
153 přijat(a)
126 přijat(a)
113 přijat(a)
137 přijat(a)
122 přijat(a)
156 přijat(a)
125 přijat(a)
131 přijat(a)
114 přijat(a)
144 přijat(a)
103 přijat(a)
124 přijat(a)

První přijatý uchazeč dosáhl 124,5 bodů a poslední přijatý uchazeč dosáhl 46,5 bodů.

Zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem dne 30.4.2019 se jejich přijetí ke studiu považuje za oznámené dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané škole a oboru odevzdáním zápisového lístku dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Zápisový lístek je třeba odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku v předepsaném termínu zájem vzdělávat se v dané škole, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že jej chce uplatnit na škole, kde byl přijat na základě odvolání.


Vydáno: 30.4.2019 8:10 | 
Přečteno: 631x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent