Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: příjímací řízení, Důležité

Výsledková listina pro školní rok 2020/2021 obor 75-41-M/01 Sociální činnost

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2020/2021

V souladu s ustanovením § 60 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00 zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který obsahuje:
1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

2. Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
3. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Registrační číslo Rozhodnutí
150 přijat(a)
117 přijat(a)
151 přijat(a)
104 přijat(a)
147 přijat(a)
103 přijat(a)
164 přijat(a)
156 přijat(a)
135 přijat(a)
113 přijat(a)
168 přijat(a)
131 přijat(a)
110 přijat(a)
142 přijat(a)
109 přijat(a)
114 přijat(a)
119 přijat(a)
105 přijat(a)
126 přijat(a)
132 přijat(a)
152 přijat(a)
100 přijat(a)
169 přijat(a)
141 přijat(a)
171 přijat(a)
101 přijat(a)
144 přijat(a)
160 přijat(a)
108 přijat(a)
157 přijat(a)
107 přijat(a)
121 přijat(a)
173 přijat(a)
133 přijat(a)
123 přijat(a)
143 přijat(a)
167 přijat(a)
137 přijat(a)
158 přijat(a)
155 přijat(a)
138 přijat(a)
162 přijat(a)
112 přijat(a)
163 přijat(a)
118 přijat(a)
124 přijat(a)
136 přijat(a)
159 přijat(a)
111 přijat(a)
178 přijat(a)
148 přijat(a)
175 přijat(a)
116 přijat(a)
128 přijat(a)
177 přijat(a)
139 přijat(a)
130 přijat(a)
129 přijat(a)
149 přijat(a)
145 přijat(a)
153 přijat(a)
120 přijat(a)
176 přijat(a)
161 přijat(a)
165 přijat(a)
146 přijat(a)
106 přijat(a)
170 přijat(a)

První přijatý uchazeč dosáhl 146,0 bodů a poslední přijatý uchazeč dosáhl 34,0 bodů.

Zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem dne 16.6.2020 se jejich přijetí ke studiu považuje za oznámené dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané škole a oboru odevzdáním zápisového lístku dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Poučení:

Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí.  


Vydáno: 16.6.2020 11:27 | 
Přečteno: 670x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent