Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: příjímací řízení

Výsledková listina pro školní rok 2021/2022 obor 75-41-M/01 Sociální činnost

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2021/2022

V souladu s ustanovením § 60 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, (dále jen školský zákon) Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00 zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který obsahuje:
1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

2. Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
3. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

 

Registrační číslo Výsledek řízení
219 Přijat(a)
249 Přijat(a)
238 Přijat(a)
216 Přijat(a)
261 Přijat(a)
214 Přijat(a)
263 Přijat(a)
241 Přijat(a)
255 Přijat(a)
298 Přijat(a)
232 Přijat(a)
258 Přijat(a)
293 Přijat(a)
268 Přijat(a)
256 Přijat(a)
251 Přijat(a)
259 Přijat(a)
220 Přijat(a)
246 Přijat(a)
229 Přijat(a)
213 Přijat(a)
262 Přijat(a)
280 Přijat(a)
228 Přijat(a)
267 Přijat(a)
273 Přijat(a)
265 Přijat(a)
283 Přijat(a)
250 Přijat(a)
285 Přijat(a)
210 Přijat(a)
276 Přijat(a)
207 Přijat(a)
204 Přijat(a)
294 Přijat(a)
226 Přijat(a)
271 Přijat(a)
270 Přijat(a)
201 Přijat(a)
254 Přijat(a)
257 Přijat(a)
205 Přijat(a)
236 Přijat(a)
211 Přijat(a)
296 Přijat(a)
242 Přijat(a)
224 Přijat(a)
202 Přijat(a)
290 Přijat(a)
272 Přijat(a)
269 Přijat(a)
234 Přijat(a)
292 Přijat(a)
218 Přijat(a)
215 Přijat(a)
245 Přijat(a)
244 Přijat(a)
200 Přijat(a)
240 Přijat(a)
274 Přijat(a)
266 Přijat(a)
286 Přijat(a)
277 Přijat(a)
287 Přijat(a)

 

První přijatý uchazeč dosáhl 168 bodů a poslední přijatý uchazeč dosáhl 60 bodů.

Zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem dne 20.5.2021 se jejich přijetí ke studiu považuje za oznámené dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané škole a oboru odevzdáním zápisového lístku dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Neodevzdáním zápisového lístku v uvedené lhůtě se uchazeč vzdává práva na přijetí ke studiu.

Poučení:

Uchazeč, který nebyl přijat se proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, se  může odvolat k Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 111 21 Praha 1, Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Školy Kavčí hory,- Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 do tří pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  

 


Vydáno: 20.5.2021 8:59 | 
Přečteno: 1040x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent