Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: příjímací řízení, Důležité

Výsledková listina pro školní rok 2023/2024 obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2023/2024

V souladu s ustanovením § 60 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, (dále jen školský zákon) Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00 zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který obsahuje:
1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

2. Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
3. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Registrační číslo Výsledek řízení
122 Přijat(a)
127 Přijat(a)
139 Přijat(a)
128 Přijat(a)
153 Přijat(a)
129 Přijat(a)
125 Přijat(a)
152 Přijat(a)
142 Přijat(a)
131 Přijat(a)
159 Přijat(a)
105 Přijat(a)
110 Přijat(a)
126 Přijat(a)
169 Přijat(a)
162 Přijat(a)
154 Přijat(a)
138 Přijat(a)
107 Přijat(a)
173 Přijat(a)
120 Přijat(a)
140 Přijat(a)
100 Přijat(a)
133 Přijat(a)
117 Přijat(a)
118 Přijat(a)
151 Přijat(a)
155 Přijat(a)
135 Přijat(a)
166 Přijat(a)

První přijatý uchazeč dosáhl 137 bodů a poslední přijatý uchazeč dosáhl 82 bodů.

Zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem dne 2.5.2023 se jejich přijetí ke studiu považuje za oznámené dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané škole a oboru odevzdáním zápisového lístku dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Neodevzdáním zápisového lístku v uvedené lhůtě se uchazeč vzdává práva na přijetí ke studiu.

Poučení:

Uchazeč, který nebyl přijat se proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, se  může odvolat k Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 111 21 Praha 1, Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Školy Kavčí hory - Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 do tří pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  

 


Vydáno: 2.5.2023 9:00 | 
Přečteno: 1120x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent