Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: příjímací řízení, Důležité

Výsledková listina pro školní rok 2023/2024 obor 75-41-M/01 Sociální činnost

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2023/2024

V souladu s ustanovením § 60 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, (dále jen školský zákon) Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00 zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který obsahuje:
1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

2. Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
3. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Registrační číslo Výsledek řízení
230 Přijat(a)
256 Přijat(a)
248 Přijat(a)
208 Přijat(a)
200 Přijat(a)
251 Přijat(a)
202 Přijat(a)
264 Přijat(a)
258 Přijat(a)
245 Přijat(a)
206 Přijat(a)
257 Přijat(a)
213 Přijat(a)
266 Přijat(a)
259 Přijat(a)
210 Přijat(a)
225 Přijat(a)
277 Přijat(a)
239 Přijat(a)
226 Přijat(a)
228 Přijat(a)
224 Přijat(a)
233 Přijat(a)
223 Přijat(a)
269 Přijat(a)
281 Přijat(a)
242 Přijat(a)
237 Přijat(a)
247 Přijat(a)
272 Přijat(a)

 

První přijatý uchazeč dosáhl 131 bodů a poslední přijatý uchazeč dosáhl 86,5 bodů.

Zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem dne 2.5.2023 se jejich přijetí ke studiu považuje za oznámené dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané škole a oboru odevzdáním zápisového lístku dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Neodevzdáním zápisového lístku v uvedené lhůtě se uchazeč vzdává práva na přijetí ke studiu.

Poučení:

Uchazeč, který nebyl přijat se proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, se  může odvolat k Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 111 21 Praha 1, Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Školy Kavčí hory,- Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 do tří pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  

 


Vydáno: 2.5.2023 9:00 | 
Přečteno: 941x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent