Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/akce-2/halloween-na-1.stupni-zs  •  Vydáno: 6.11.2015 13:54  •  Autor: Michaela Valvodová

Halloween na 1. stupni ZŠ

V rámci výuky anglického jazyka jsme i my oslavili tento anglosaský svátek. Žáci ve třídách tvořili masky a ozdoby dýní, pavouků, netopýrů či čarodějnic.Netradiční atmosféru projektového dne doplnilo anglické interaktivní divadlo, které si žáci 1. stupně užili s plnou halloweenskou parádou. Dr. KLUTZ zapojil všechny děti do děje, a tak komunikovaly anglicky. Viděli jsme představení  Lenka and the Tea Witch a interaktivní multimediální prezentaci Little Australian Show. Na závěr čekala na všechny zúčastněné sladká odměna.  

M. Novotná a paní učitelky 1. stupně