Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/terminy-akci/terminy-akci-ss  •  Vydáno: 3.9.2023 10:13  •  Autor: Martin Vocílka

Termíny akcí SŠ 2023/2024

 Třídní schůzky SŠ  13. 9. 2023, budoucí první ročníky 12. 6. 2024
 Pohovorové hodiny SŠ  13. 9. 2023, 29. 11. 2023, 24. 4. 2024
 Den otevřených dveří SŠ  8. 11. 2023, 17. 1. 2024 - obojí od 17:00
 Adaptační kurz SŠ
 4. - 6. 9. 2023 pro první ročník - Stará Živohošť
 Schola Pragensis  23. - 25. 11. 2023
LVK  -
 Maturity

 praktická zkouška profilové části: 2. - 5. 4. 2024
 písemná práce - profilová část: 10. a 11. 4. 2024
 didaktické testy společné části: 2. 5. - 7. 5. 2024
 profilová část - ústní zkouška: 16. - 24. 5. 2024

Maturitní ples a imatrikulace  14. 1. 2024 Lucerna
 Odborné praxe  souvislá praxe: 13. - 24. 5. 2024