Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/akce/moot-court  •  Vydáno: 25.6.2019 18:07  •  Autor: Jana Králová

Moot court

V pátek 21. 6. 2019 se studenti třídy S3A oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili akce Moot court na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Studenti posledních 14 dní školního roku intenzivně pracovali na přípravě simulovaného soudu v trestní věci. Sami zpracovali obžalobu, vypracovali body obhajoby a připravili závěrečné řeči a znění rozsudku. Všichni měli rozdělené úlohy v procesu, kterého se zhostili na výbornou.
 
V pátek si pod dohledem lektorky z PF UK celý proces přehráli ve cvičné  soudní síni přímo na fakultě. Šlo o první proces, který absolvovali naši studenti. V příštím školním roce plánujeme další cvičné soudy, které jsou skvělým praktickým nácvikem teoretických znalostí našich studentů v oboru právo.
K. Měšťánková