Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/pripravka-pro-budouci-prvnacky/druhe-setkani-s-predskolaky  •  Vydáno: 5.11.2019 12:53  •  Autor: Martina Medková

Druhé setkání s předškoláky

V úterý 22. října navštívili předškoláčci podruhé naši školu.

Nejdříve si zopakovali básničku, kterou se naučili při první návštěvě, potom jsme procvičili prostorovou orientaci - kde je vlevo, vpravo, nahoře a dole.V tělovýchovné chvilce si každý skočil přes švihadlo a prošel se po provaze. Nakonec jsme využili pracovní list, kde jsme hledali stejné obrázky. Těšíme se na další shledání. 

P. Nolová