Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/uvod/informace-k-provozu-skoly  •  Vydáno: 2.9.2020 16:31  •  Autor: Jana Zelenková

Informace k provozu školy

Vážení rodiče,

zahájili jsme školní rok, děti dostaly rozvrhy, probíhají třídnické práce a třídnické hodiny, společně si zvykáme na opětovnou docházku do školy a nové povinnosti, od 7.9. začne probíhat výuka podle rozvrhu v plném rozsahu.

V souladu s manuálem MŠMT k provozu škol a s dalšími doporučeními odpovědných orgánů jsme se snažili upravit chod školy tak, aby byl pobyt v ní pro všechny zúčastněné co nejvíc bezpečný i z epidemiologického hlediska.

Z toho důvodu si vás také dovolujeme informovat, že školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit "...oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních, a současně informovat zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy sám..." Proto nemají žáci s akutním onemocněním dýchacích cest (rýma, kašel) povolený vstup do školy.

Vzhledem k tomu, že ve škole je přes 600 žáků a ti se dle doporučení nemají zbytečně mísit, byla organizace provozu někdy „trochu oříškem“.

Co jsme realizovali:

A další a další více či méně znatelná a citelná opatření.

Žáci byli seznámeni se školním řádem, byli poučeni o bezpečnosti, o hygienických a protiepidemických opatřeních a o nutnosti tato opatření dodržovat.

Uvědomujeme si, že některá z těchto opatření se vás mohou více dotknout, nemusí být příjemná, ale udělali jsme je proto, že jsou nutná. Věříme, že s vaší spoluprácí a s osobní zodpovědností nás všech se nám podaří zvládnout školní rok bez nepříjemných omezení školní docházky.

Děkujeme za pochopení