Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/uvod/stavba-rimskeho-akvaduktu  •  Vydáno: 28.6.2021 12:10  •  Autor: Jana Zelenková

Stavba římského akvaduktu

Během posledních hodin dějepisu se žáci šestého ročníku přenesli do starověkého Říma, kde se z nich stali stavitelé akvaduktů. Jejich úkolem bylo zajistit zásobování Říma pitnou vodou. Tohoto úkolu se každý tým zhostil s vervou a přišel s vlastní originální konstrukcí, která dopravila vytouženou vodu do Věčného města.

D. Rund a 6. třída