Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/uvod/zapis-do-1.tridy  •  Vydáno: 11.4.2022 10:26  •  Autor: Martina Medková

Zápis do 1. třídy

Ve dnech 5.4. a 6.4. se uskutečnil na naší škole zápis do 1. tříd. Zájem byl opravdu veliký. Děti si zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku, nakreslily obrázek a povídaly si s paní učitelkou. 

V dílně si vyrobily zvoneček, pohrály si se studentkami SOŠS v herně a odnesly si dárek, který jim vyrobili žáci 1. stupně. Zápis probíhal v radostné atmosféře a děti byly šikovné. Vlastnímu zápisu předcházely Dny otevřených dveří nejen pro rodiče předškoláků, ale i pro MŠ 4 pastelky, kdy se děti se svými učitelkami zapojovaly do výuky v 1. a 2. třídách.

 

Těšíme se na další setkání, tentokrát již s našimi budoucími prvňáčky.

M. Pospíšilová